tailieunhanh - CHƯƠNG VIII THUYẾT TƯƠNG ĐỐI HẸP CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO

Tham khảo tài liệu 'chương viii thuyết tương đối hẹp chương trình nâng cao', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | CHƯƠNG VIII THUYẾT TƯƠNG ĐÔI HẸP CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO 31 3 2009 1 Theo cơ học cổ điển đại lượng nào cua vật có thể thay đổi trong các hệ quy chiếu khác nhau A. Gia tốc của vật. B. Khối lượng của vật. C. Kích thước của vật. D. Thời gian xảy ra hiện tượng. 2 Theo nguyên lí tương đối của Anh-xtanh thì A. Trong mọi hệ quy chiếu thời gian xảy ra cùng một hiện tượng luôn giống nhau. B. Trong hệ quy chiếu quán tính vận tốc của vật luôn là hằng số. C Trong một hệ quy chiếu quán tính kích thước của một vật có thể thay đổi. D. Hiện tượng vật lí diễn ra như nhau trong các hệ quy chiếu quán tính. 3 Theo nguyên lý bất biến của vận tốc ánh sáng của Anh-xtanh thì vận tốc của ánh sáng trong chân không luôn A. có cùng độ lớn bằng c trong mọi hệ quy chiếu quán tính. B. có độ lớn khác nhau trong các hệ quy chiếu quán tính khác nhau. C. phụ thuộc vào vận tốc của nguồn sáng hay máy thu. D. phụ thuộc vào phương truyền ánh sáng. 4 Trong các câu sau đây câu nào sai A. Theo nguyên lý tương đối của Anh-xtanh thì hiện tượng vật lý diễn ra như nhau trong các hệ quy chiếu quán tính. B. Theo nguyên lý về sự bất biến của vận tốc ánh sáng của Anh-xtanh thì vận tốc ánh sáng trong chân không có cùng độ lớn bằng c trong mọi hệ quy chiếu quán tính không phụ thuộc vào phương truyền và vào vặn tốc của nguồn sáng hay máy thu. C Theo cơ học cổ điển thì trong mọi hệ quy chiếu. chỉ có kích thước và khối lượng của một vật là bất biến còn thời gian xảy ra một hiện tượng có thể có trị số khác nhau. D. Giá trị vận tốc lớn nhất của các hạt vật chất trong tự nhiên bằng vận tốc của ánh sáng trong chân không. 5 Thông tin nào sau đây thể hiện tính tương đối của không gian theo quan điểm của Anh-xtanh A. Khi nhiệt độ thay đối thì kích thước của một vật sẽ bị thay đổi theo. B. Độ dài một thanh bị co lại dọc theo phương chuyển động của nó. C. Mọi vật đều có xu hướng bị co lại. D. Trong quá trình chuyển động kích thước của vật luôn thay đổi. 6 Theo thuyết tương đối của Anh-xtanh thì thời gian có tính tương đối. Cụ thể

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.