tailieunhanh - ĐỌC HIỂU TÁC PHẨM RỪNG XÀ NU

Nguyên Ngọc, Nguyễn Trung Thành là bút danh của Nguyễn Văn Báu. Sinh năm 1932 tại Quảng Nam. Lăn lộn nhiều năm trên chiến trường ác liệt cả trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Chống Mĩ. | ĐỌC HIỂU TÁC PHẨM RỪNG XÀ NU CỦA NGUYÊN TRUNG THÀNH Tác giả Nguyên Ngọc Nguyễn Trung Thành là bút danh của Nguyễn Văn Báu. Sinh năm 1932 tại Quảng Nam. Lăn lộn nhiều năm trên chiến trường ác liệt cả trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Chống Mĩ. Tác phẩm Đất nước đứng lên 1956 Trên quê hương những anh hùng Điện Ngọc 1969 Đất Quảng 1973 -1974 . Hơi hướng Tây Nguyên màu sắc tráng lệ khuynh hướng sử thi. tạo nên cốt cách và vẻ đẹp văn chương của Nguyên Ngọc - Nguyễn Trung Thành. Xuất xứ Truyện Rừng xà nu được Nguyễn Trung Thành viết năm 1965 xuất hiện lần đầu trên Tạp chí Văn nghệ Quân giải phóng miền trung Trung Bộ số 2 năm 1965 - năm 1969 in trong tập truyện ký Trên quê hương những anh hùng Điện Ngọc . Tóm tắt truyện Sau 3 năm đi lực lượng Tnú về thăm làng. Bé Heng gặp anh ở con nước lớn dẫn anh về. Con đường cũ hai cái dốc rừng lách chằng chịt hố chông hầm chông giàn thò sắc lạnh. Mặt trời chưa tắt thì anh về đến làng. Cụ Mết .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.