tailieunhanh - bài tập thực hành asp

Bài 1: Thực hiện cài đặt IIS trên máy tính. Sau đó tạo và thi ết l ập quyền truy cập vào thư mục ảo của web site. Bài 2: Tạo một trang web bằng HTML lưu lại với tên *.ASP trong | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.