tailieunhanh - Truyện ngụ ngôn "Không thấy ai cả"

Ở nước Tề có anh chàng rất thèm kiếm được vàng. Một hôm, anh ta mặc áo quần, đội mũ tử tế đi đến chợ bán vàng, thừa lúc chủ hiệu sơ ý, anh ta quào hốt một số vàng bỏ túi rồi quay trở về, giữa đường bị quan tuần bắt lại. | Không thây ai cả Nguồn Ở nước Tề có anh chàng rất thèm kiếm được vàng. Một hôm anh ta mặc áo quần đội mũ tử tế đi đến chợ bán vàng thừa lúc chủ hiệu sơ ý anh ta quào hốt một số vàng bỏ túi rồi quay trở về giữa đường bị quan tuần bắt lại. Quan hỏi anh ta - Mọi người ở đó tại sao anh dám quào hốt cướp số vàng của người ta Anh chàng trả lời - Khi tôi thò tay quào hốt thì trước mắt tôi chỉ thấy vàng ngoài ra không còn thấy ai cả

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.