tailieunhanh - Đề thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2006 môn Toán khối D

Tài liệu tham khảo với đề thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng môn Toán khối D năm 2006 dành cho các bạn có nhu cầu tìm kiếm tài liệu học tập và nhất là ôn thi để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2006 Môn TOÁN khối D Thời gian làm bài 180 phút không kể thời gian phát đề PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH Câu I 2 điểm Cho hàm số y x3 - 3x 2 . 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị C của hàm số đã cho. 2. Gọi d là đường thẳng đi qua điểm A 3 20 và có hệ số góc là m. Tìm m để đường thẳng d cắt đồ thị C tại 3 điểm phân biệt. Câu II 2 điểm 1. Giải phương trình cos3x cos2x -cosx -1 0. 2. Giải phương trình - 2x -1 x2 - 3x 1 0 x e R . Câu III 2 điểm Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm A 1 2 3 và hai đường thẳng x - 2 y 2 z - 3 x -1 y -1 z 1 d1 d2 . 2 -1 1 2 -1 2 1 1. Tìm tọa độ điểm A đối xứng với điểm A qua đường thẳng d1. 2. Viết phương trình đường thẳng A đi qua A vuông góc với d1 và cắt d2. Câu IV 2 điểm 1. Tính tích phân I J x - 2 e2xdx. 0 2. Chứng minh rằng với mọi a 0 hệ phương trình sau có nghiệm duy nhất ex - ey ln 1 x - ln 1 y y - x a. PHẦN TỰ CHỌN Thí sinh chọn câu hoặc câu Câu . Theo chương trình THPT không phân ban 2 điểm 1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đường tròn C x2 y2 -2x -2y 1 0 và đường thẳng d x - y 3 0. Tìm tọa độ điểm M nằm trên d sao cho đường tròn tâm M có bán kính gấp đôi bán kính đường tròn C tiếp xúc ngoài với đường tròn C . 2. Đội thanh niên xung kích của một trường phổ thông có 12 học sinh gồm 5 học sinh lớp A 4 học sinh lớp B và 3 học sinh lớp C. Cần chọn 4 học sinh đi làm nhiệm vụ sao cho 4 học sinh này thuộc không quá 2 trong 3 lớp trên. Hỏi có bao nhiêu cách chọn như vậy Câu . Theo chương trình THPT phân ban thí điểm 2 điểm 1. Giải phương trình 2x x - - 22x 4 0. 2. Cho hình chóp tam giác có đáy ABC là tam giác đều cạnh a SA 2a và SA vuông góc với mặt phẳng ABC . Gọi M và N lần lượt là hình chiếu vuông góc của A trên các đường thẳng SB và SC. Tính thể tích của khối chóp . -------------------Hết----------------------- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí báo .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.