tailieunhanh - Cities of the future

Thời gian hiện nay có rất nhiều đô thị với số lượng dân cư rất lớn và luôn đối mặt với những vấn đề về môi trường ngày càng nghiêm trọng. Những đô thị này mới có sự phát triển phi thường trong thời gian gần đây. Thật không may, cùng với nó vấn đề môi trường ngày càng nghiêm trọng hơn. | Thế giới hiện nay có rất nhiều đô thị với số lượng dân cư rất lớn và luôn đối mặt với những vấn đề về môi trường ngày càng nghiêm trọng. Những đô thị này mới có sự phát triển phi thường trong thời gian gần đây. Thật không may, cùng với nó vấn đề môi trường ngày càng nghiêm trọng hơn. Luôn được định nghĩa là khu vực trung tâm – Metropolitan area – với dân số vượt quá 10 triệu dân. Một số định nghĩa khác thì đưa thêm chỉ tiêu về mật độ dân số: ít nhất người/km2 . Siêu đô thị có thể là một khu vực trung tâm đơn lẻ hay hai hoặc hơn nhiều khu vực trung tâm hội tụ. Tính đến năm 2000. Toàn thế giới có 18 siêu đô thị như Mumbai, Tokyo, New York Thành phố đầu tiên trên thế giới có hơn 1 triệu người là Rome – tk 5AC. 1800 – 3% dân số thế giới sống trong các đô thị và con số này tăng lên 47% vào cuối thế kỉ 20. Năm 1950, toàn thế giới có 83 thành phố với số dân trên 1 triệu người. Thành phố đầu tiên thời kì này đạt số dân hơn 1 triệu là Bắc Kinh. 2007- tăng lên 468 thành phố. Nếu xu hướng | Thế giới hiện nay có rất nhiều đô thị với số lượng dân cư rất lớn và luôn đối mặt với những vấn đề về môi trường ngày càng nghiêm trọng. Những đô thị này mới có sự phát triển phi thường trong thời gian gần đây. Thật không may, cùng với nó vấn đề môi trường ngày càng nghiêm trọng hơn. Luôn được định nghĩa là khu vực trung tâm – Metropolitan area – với dân số vượt quá 10 triệu dân. Một số định nghĩa khác thì đưa thêm chỉ tiêu về mật độ dân số: ít nhất người/km2 . Siêu đô thị có thể là một khu vực trung tâm đơn lẻ hay hai hoặc hơn nhiều khu vực trung tâm hội tụ. Tính đến năm 2000. Toàn thế giới có 18 siêu đô thị như Mumbai, Tokyo, New York Thành phố đầu tiên trên thế giới có hơn 1 triệu người là Rome – tk 5AC. 1800 – 3% dân số thế giới sống trong các đô thị và con số này tăng lên 47% vào cuối thế kỉ 20. Năm 1950, toàn thế giới có 83 thành phố với số dân trên 1 triệu người. Thành phố đầu tiên thời kì này đạt số dân hơn 1 triệu là Bắc Kinh. 2007- tăng lên 468 thành phố. Nếu xu hướng này tiếp tục thì dân số đô thị sẽ tăng lên gấp đôi mỗi 38 năm. Dự báo của UN, dân số đô thị sẽ tăng từ 3,8 tỉ lên 5 tỉ vào năm 2030. Số lượng siêu đô thị gia tăng trong 25 năm tới chủ yếu là ở các nước đang phát triển thuộc châu Á và châu Phi. Rome – dân số vượt quá 1 triệu người vào cuối thế kỉ I BC. Tuy nhiên, đến đầu thời kì trung cổ chỉ còn khoảng người. Baghdad – thành phố lớn nhất thế giới trong thời gian ngắn. Khoảng giai đoạn 762 – 930 AC. Khi mà nó còn gắn với Córdoba. Vào thời này dân số nó cũng vượt quá 1 triệu. Angkor – khoảng giai đoạn thế kỉ IX – XV AC cũng có số dân lên đến 1 triệu người. 1950, dân số lên đến 10 triệu người. Thập niên đầu thế kỉ 20. Greater Tokyo là siêu đô thị lớn nhất với dân số ước tính khoảng 35 – 36 triệu. rank Megacity country continental Population (million) Annual growth (%) 1 Tokyo Japan Asia 34 2 Guangzhou China Asia 24,2 3 Seoul Korea Asia 24,2 4 Mexico City Mexico 23,4 5 Delhi India Asia 23,2 6 Mumbai

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
40    43    0
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.