tailieunhanh - Lập trình C- Bài tập 1

Tài liệu bài tập lập trình C giành cho các bạn mới bắt đầu học C | include void main int n i vt double a 100 max cout nhap vao so phan tu cua mang cin n for i 0 i n i cout nhap gia tri a i cin a i for i 0 i n i if max a i max a i vt i cout gia tri lon nhat la max endl cout tai vi tri a vt endl

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.