tailieunhanh - Đăng ký màu sơn xe Taxi, biểu trưng của doanhnghiệp và số điện thoại giao dịch

Tham khảo tài liệu 'đăng ký màu sơn xe taxi, biểu trưng của doanhnghiệp và số điện thoại giao dịch', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đăng ký màu sơn xe Taxi biêu trưng của doanhnghiệp và số điện thoại giao dịch Thông tin Lĩnh vực thống kê Đường bộ Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Đăng ký quản lý Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ viết Phiếu nhận hồ sơ hẹn ngày trả kết quả. Tên bước Mô tả bước Phòng Kế hoạch Vận tải Thẩm định trình duyệt hồ sơ đề nghị 3. Đăng ký màu sơn biểu trưng của doanh nghiệp và số điện thoại giao dịch Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trả kết quả giải quyết thủ tục 4. hành chính cho Doanh nghiệp Hồ sơ Thành phần hồ sơ Văn bản đăng ký màu sơn xe biểu trưng của doanh nghiệp và số điện thoại . giao dịch Số bộ hồ sơ 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.