tailieunhanh - Luyện từ và câu - TỪ NHIỀU NGHĨA

- Hiểu thế nào là từ nhiều nghĩa; nghĩa gốc và nghĩa chuyển trong từ nhiều nghĩa; mối quan hệ giữa chúng. - Phân biệt được đâu là nghĩa gốc, đâu là nghĩa chuyển trong một số câu văn. Tìm được ví dụ về nghĩa chuyển của một số từ (là danh từ) chỉ bộ phận cơ thể người và động vật. | Luyện từ. và . câu TỪ NHIỀU NGHĨA I. Mục tiêu nhiệm vụ - Hiểu thế nào là từ nhiều nghĩa nghĩa gốc và nghĩa chuyển trong từ nhiều nghĩa mối quan hệ giữa chúng. - Phân biệt được đâu là nghĩa gốc đâu là nghĩa chuyển trong một số câu văn. Tìm được ví dụ về nghĩa chuyển của một số từ là danh từ chỉ bộ phận cơ thể người và động vật. II. Đồ dùng dạy học - Tranh ảnh về các sự vật hiện tượng hoạt động. có thể minh hoạ cho các nghĩa của từ nhiều nghĩa. - 2 3 tờ phiếu khổ to phô tô. III. Các hoạt động dạy- học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1. Kiểm tra 4 - 2 HS đặt câu để phân biệt nghĩa của một cặp từ đồng âm. - GV nhận xét. 2. Bài mới Hoạt động 1 Giới thiệu bài. 1 Hoạt động 2 Nhận xét 18 a Hướng dẫn HS làm BT 1. - Cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc. Tìm và nối nghĩa tương ứng với từ. - Cho HS làm bài. - 2 HS lên bảng. - HS còn lại dùng viết chì nối trong SGK. - GV nhận xét chốt lại. b Hướng dẫn HS làm BT 2. - Cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc. Chỉ ra sự khác nhau của các từ trong khổ thơ và nghĩa gốc. - Cho HS làm bài trình bày kết quả. - Lớp nhận xét. - GV nhận xét chốt lại. c Hướng dẫn HS làm BT 3. Cách tiến hành tương tự 2 BT trước Hoạt động 3 Ghi nhớ. 3 - Cho HS đọc phần Ghi nhớ. - 2 HS đọc cả lớp đọc .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.