tailieunhanh - Phun Công Nghiệp Vườn Ươm phần 7

Tham khảo tài liệu 'phun công nghiệp vườn ươm phần 7', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | - Thiết bị điều tiết nưởc trên mương và nong tưới. Khi gặp mương và nong phụ dài lại có độ phức tạp đê lấy nước vào rãnh được thuận lợi phải dùng các tấm ngăn nước và các phai để dâng nước trong mương và nong phụ. Thiết bị điều tiết nước ở đây dùng các tấm ngăn nưồc di động làm bằng gỗ kim loại hay vải bạt để tạo ra chức năng như đập ngăn nước giữa tấm ngãn nước có đục lõ dùng các nút gỗ đổng mở để điều tiết mực nước. Các tấm ngăn này có thể thay thế các đập đất tạm thời ngăn hẳn dòng nước trên mương dẫn nước khi cần tưôi luân phiên. 2. Các yếu tố kỹ thuật cơ bản của tưới ránh Khoảng cách giữa 2 rãnh tưới a . là khoảng cách giữa 2 đường tim rãnh kẼ nhau. Khoảng cách rãnh phụ thuộc vào chiêu rộng luống b và chiều rộng đáy rãnh br ar b br Chiều rộng của luống bi phụ thuộc vào giống loại cây tr ng thành phần và tính chất đất. Nhìn chung cho các loại cây trống cạn bi 0 8 - 1 2 m Chiều rộng đáy rãnh br 15 - 25 cm. Như vậy khoảng cách giữa 2 rãnh ar 1 2 - 1 6 m. Khoảng cách giữa 2 rãnh phải chọn sao cho khoảng đất tưới giCa 2 rãnh được ngấm đều. Vậy khoảng cách này phụ thuộc trực tiếp vào tính thấm ngang của đất gọi là đường viền thấm nó lại phụ thuộc vào thành phăn cơ giới của đất. Trên đất nạc đường viền thấm ngang hẹp nên khoảng cách ar thường nhò khoảng 60-70cm trên đát trung bình khoảng cách là 70-90 cm trên đất nặng nước ngấm chậm nhưng mạnh theo chiều ngang nên khoảng cách giữa 2 rãnh lm. 85 2. Chièu dài rãnh tưới chiều dài rành là chiều dài luống cây chiều dài hợp lý phụ thuộc vào độ dốc địa hình thành phàn và tính chất đất đai lưu lượng dưa vào rãnh. Chiều dài rãnh phải chọn sao cho nước chảy trong rãnh phân bỗ đều khống gây xói lở tiết kiệm nước tưới tiết kiệm đất đai. Rãnh ngán sẽ làm cho năng suất tưới giảm tưới khố đồng đều dễ gây lãng phí nước năng suất cây tròng giảm. Khí tưới rãnh dãi nãng suất ngô khoai đạt cao hơn so với tưới rãnh ngắn khá nhiỀu. Để xắc định chiều dài rãnh cổ lợi nhất ta phải căn cứ vào độ dốc địa hình thành phần đất đai điều kiện .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.