tailieunhanh - NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MICROSOFT WORD

Tài liệu tham khảo về hệ thống câu hỏi trắc nghiệm tin học văn phòng kỹ thuật viên tin học gồm ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm phần microsoft word. . | I CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC VĂN PHÒNG KỸ THUẬT VIÊN TIN HỌC NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM MICROSOFT WORD Câu 01 Microsoft Word là loại phân mềm thuộc nhóm A. Phần mềm hệ thống. C. Phần mềm tiện ích. B. Phần mềm ứng dụng. D. Tất cả đều sai. Câu 02 Con trỏ trong màn hình Word có dạng là A. Con trỏ chuột hay con trỏ Ô. C. Con trỏ chèn. B. Con trỏ chuột. D. Con trỏ chuột và con trỏ chèn. Câu 03 Trong Word ta không thể chọn khối cho A. Một đoạn văn bản. B. Một tâp tin văn bản. C. Một dòng văn bản. D. Toàn bộ văn bản. Câu 04 Các bước khai báo một mục từ vào Autotext như sau A. Chọn khối văn bản nhấn F3 nhâp tên OK. B. Chọn khối văn bản nhấn Ctrl F3 nhâp tên OK. C. Chọn khối văn bản nhấn Shift F3 nhâp tên OK. D. Chọn khối văn bản rồi nhấn Alt F3 nhâp tên OK. Câu 05 Thao tác định dạng Font cho phần văn bản được chọn trên Word là A. Menu Fornat - Font. C. Menu Insert - Font. B. Menu Tools - Font. D. Tất cả đều sai. Câu 06 Muốn định Alignment cho Paragraph ta có thể dùng A. Lệnh Format Paragraph chọn mục Alignment. B. Tổ hợp phím Ctrl L Ctrl E Ctrl R Ctrl J. C. Các nút Left Center Right và Justify trên thanh công cụ định dạng. D. Tất cả các cách trên. Câu 07 Font chữ nào sau đây thuộc bộ Font ABC A. VNI-Times. B. .VNTime. C. Arial D. Tất cả đều đúng. Câu 08 Để chuyển đổi chữ hoa với chữ thường ta chọn khối ký tự và chọn A. Lệnh Format - Drop Cap C. Lênh Format - Change Case hay Shift F3. B. Lệnh Format - Font hay nhấn Ctrl F3. D. Lệnh Format - Font hay nhấn Shift F3. Câu 09 Lệnh Format - Font dùng định dạng A. Màu sắc kích thước kiểu dáng các ký tự trên văn bản. C. Định hiệu ứng cho các ký tự. B. Khoảng cách và vị trí các ký tự trên dòng văn bản. D. Tất cả đều đúng. Câu 10 Lệnh Format - Paragraph sẽ làm tác động đến A. Màu sắc kích thước kiểu dáng khoảng cách vị trí của ký tự trên dòng. B. Khoảng cách các dòng khoảng các các đoạn văn C. Kích thước giấy hướng in D. Tất cả đều sai. Câu 11 Để tạo ký hiệu cho đầu đoạn văn bản ta có thể sử dụng A. Nút Numbering trên thanh công

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
14    82    0    01-12-2022
126    81    1    01-12-2022
59    81    0    01-12-2022
7    79    0    01-12-2022
9    71    0    01-12-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.