tailieunhanh - Phun Công Nghiệp Vườn Ươm phần 6

Tham khảo tài liệu 'phun công nghiệp vườn ươm phần 6', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 2. Kỹ thuật tưới ngập cụ thể ở các giai đoạn cây lúa 1 Thời kỳ mạ Kể từ khi hạt nẩy mầm cần có đủ nưóc giữ ẩm để hạt thóc nứt nanh. Chế độ nước trong thời kỳ này nhằm tạo ra điều kiện cần thiết cho sự phát triển ban đầu của cây mạ. Nốu nhiệt độ xuống thấp đột ngột thì cần cho nước ngập từ 3-5 cm để chống rét cho mạ. Sau khi nhiệt độ trở lại bình thường lại rút nước để mạ sinh trưởng thuận lợi. Tìí khi mạ có 3 lá thật trở về saú ruộng mạ càn giữ bão hoà nước hay lớp nước nông 2-3 cm để đất nhuyễn tạo cho bộ rễ lúa phát triển thuận lợi. Đốn khi mạ được 5-6 lá thì tuỳ tỉnh hỉnh thời tiết và sinh trưởng của mạ mà có biện pháp tưới nước khác nhau để nâng cao phẩm chất cây mạ. 2 Thời tỳ tưới ải Làm ải là làm thay đổi chế độ nước không khí trong đăt biến đất ngập nước lâu ngày trở nên khô ráo khi đất cày lên được phơi nỏ làm cho các vi sinh vật hào khí hoạt động mạnh thúc đẩy quá trình tạo nên chẩt dinh dưỡng dễ tiêu thụ. Muốn đổ ải tốt và tiết kiệm nước phải qui vùng đổ ải và càn phải quản lý nước chặt chẽ tránh chảy tràn lan gây lãng phí nước. 3 Thời kỳ dưởng lúa Là thời kỳ sau khi đổ ải xong tiến hành cấy lúa cho đến khi lúa làm hạt chín vàng. Càn phải tưởi đúng chế độ tưới quy định. Tuy nhiên tuỳ tỉnh hlnh khí hậu và điều 71 kiện cây trồng mà điều tiết kỹ thuật tưối một cách linh hoạt. a Kỹ thuật tưới ngập giai đoạn cấy đến khi cây lúa bén rề hồi xanh 0 giai đoạn này cần duy trì trên mặt ruộng một ỉớp nước nông hay sâu tuỳ theo điều kiện cụ thể của nguồn nước chủ động hay không chủ động tuỳ thời tiết nóng hay lạnh trời sáng hay âm u đất mận chua mặn nhiều hay ít giống cao cây hay thổp cây. Nói chung nên giữ lóp nước 2cm - 3cm là tốt hơn đất bình thường 3 5 cm đất chua mặn 4-6cm. Vào thời kỳ này cây lúa chịu hạn chịu úng kém nhất cần đắp bờ giữ nước tốt. bj Kỹ thuật tưới ngập giai đoạn lúa dẻ nhánh Muốn thâm canh tăng năng suất- cao ngoài các khâu giống phân bổn mật độ cấy cây lúa phải đẻ nhanh gọn hữu hiệu. Ỏ thời kỳ này cây lúa cần phân cần không khí và ánh sáng càn

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.