tailieunhanh - Luyện từ và câu - TỪ ĐỒNG ÂM

- Hiểu thế nào là từ đồng âm. - Nhận diện được một số từ đồng âm trong lời ăn tiếng nói hàng ngày. Biết phân biệt nghĩa của các từ đồng âm. - Các mẩu chuyện, câu đố vui, ca dao, tục ngữ có từ đồng âm. - Một số tranh ảnh nói về các sự vật, hiện tượng, hoạt động có tên gọi giống nhau. | Luyện từ và câu TỪ ĐÒNG ẦM I. Mục tiêu nhiệm vụ - Hiểu thế nào là từ đồng âm. - Nhận diện được một số từ đồng âm trong lời ăn tiếng nói hàng ngày. Biết phân biệt nghĩa của các từ đồng âm. II. Đồ dùng dạy học - Các mẩu chuyện câu đố vui ca dao tục ngữ có từ đồng âm. - Một số tranh ảnh nói về các sự vật hiện tượng hoạt động có tên gọi giống nhau. III. Các hoạt động dạy học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1. Kiểm tra 3 HS - GV chấm vở viết đoạn văn tả cảnh bình yên của một miền quê hoặc một thành phố mà em biết. - GV nhận xét cho điểm. 2. Bài mới Hoạt động 1 Giới thiệu bài. 1 Hoạt động 2 Nhận xét. 10-11 - Hướng dẫn HS làm bài tập 1 2. - GV cho HS đọc yêu cầu đề và giao - 1 HS đọc cả lớp đọc việc. thầm. Đọc kĩ các câu văn ở BT 1 và xem dòng nào ở BT 2 ứng với câu văn ở BT 1. - Cho HS làm bài. - HS làm bài cá nhân. - Cho HS trình bày. - HS nhận xét. - GV nhận xét chốt lại kết quả đúng. Hoạt động 3 Nhận xét 3 - Cho HS đọc phần Ghi nhớ. - Cho HS tìm một vài ví dụ ngoài những ví dụ đã biết. Hoạt động 4 Luyện tập 15-16 a Hướng dẫn HS làm BT 1. - 3 HS - GV cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc. Cho HS đọc kĩ các câu a b c. Phân biệt nghĩa của các từ đồng âm - 1 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.