tailieunhanh - Chia sẻ kết nối Internet thông qua mạng ad hoc trong Windows 7

Chia sẻ kết nối Internet thông qua mạng ad hoc trong Windows 7- phần 1 Trong bài viết sau, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chia sẻ kết nối Internet giữa 1 máy tính sử dụng wireless và 1 máy tính ad hoc, hay gọi ngắn gọn là mạng wireless ad hoc trong Windows 7. Mạng ad hoc là 1 hình thức “LAN” thu nhỏ mà người sử dụng có thể thiết lập dễ dàng, phạm vi ứng dụng tương đối nhỏ và hạn chế, nó cho phép các máy tính và thiết bị ngoại vi kết nối trực. | Chia sẻ kết nối Internet thông qua mạng ad hoc trong Windows 7- phần 1 Trong bài viết sau chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chia sẻ kết nối Internet giữa 1 máy tính sử dụng wireless và 1 máy tính ad hoc hay gọi ngắn gọn là mạng wireless ad hoc trong Windows 7. Mạng ad hoc là 1 hình thức LAN thu nhỏ mà người sử dụng có thể thiết lập dễ dàng phạm vi ứng dụng tương đối nhỏ và hạn chế nó cho phép các máy tính và thiết bị ngoại vi kết nối trực tiếp với nhau. Kể từ phiên bản Windows XP đã được tích hợp tính năng mạng ad hoc này. Trong bài thử nghiệm chúng tôi sử dụng Windows 7 và kết nối tới máy tính laptop dùng Windows XP nhưng cách làm đối với Wins Vista cũng tương tự. Mở Start Menu và gõ wireless vào ô Search sau đó chọn Manage wireless networks Control Pane C9 Y HP I irtl Assistant Add a wirdess device to ths netwcuk j Menaoewrekss networks J View devices and pt era Device Manager B Find and fix networking and connection problems i n How to a d new hardware jp Set up a connection or network Update device drivers - See more results Nhan nut Add de bat dau them mang wireless Manage wireless networks that use Wireless Network Connection 2 Windows tries to connect to these networks in the order listed below. Add Adapter properties Profile types if ft Add a wireless network Tiep theo chọn Create an ad hoc network. How do you want to add a network Manually create a network profile This creates a new network profile or locates an existing network and saves a profile for the network on your computer. You need to know the network name SSID and secu rity key if applicable . Create an ad hoc network This creates a temporary network for sharing files or an Internet connection 0 Bạn sẽ nhận được thông báo giới thiệu và hướng dẫn tạo mạng ad hoc như sau chọn Next Set up a wireless ad hoc network An ad hoc network sometimes called a computer-to-computer network is a temporary network used for sharing files presentations or an Internet connection among multiple computersand .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.