tailieunhanh - ĐỀ CƯƠNG MÔN: MẶT BẰNG CÔNG NGHIỆP

Các công trình công nghiệp và dân dụng cần bố trí tập trung,hợp lý để tổng đồ được gọn . Riêng các công trình công nghiệp phải bố trí sao cho điều kiện cơ giới hóa và tự động hóa thuận lợi nhất để giảm giá thành phẩm. Quy khối các công trình có cùng 1 đặc tính sản quy khối các công trình có tác dụng: Bảo đảm quy trình công nghệ hợp lý. | Chương 20 Ký sự bắt ma Bước ra khỏi phòng của Hội sinh viên Sảnh chỉ muốn khóc to lên một hồi. Tuy bằng chứng đã rõ ràng nhưng Sảnh vẫn không thể tin Hinh thật sự có trục trặc về thần kinh. Bao năm nay chưa từng thấy khổ sở thế này. Hồi nọ được tin Hinh phải nằm

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.