tailieunhanh - Chủ Đề: Nước và các hiện tượng tự nhiên - Đề tài: Giọt sương - Lớp : Mầm

- Trẻ nhớ và hiểu nội dung, ý nghĩa của câu chuyện. - Nghe và hiểu ngôn ngữ truyện, biết trả lời, đặt tên câu chuyện và bộc lộ cảm xúc của mình về các tình tiết, hình ảnh trong câu chuyện. - Biết thể hiện cảm xúc của trẻ qua việc kể lại câu chuyện - Biết giúp đỡ mọi người. | Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com z ll ÏA Ă WT r. K A 1 V A A 1 Chủ Đê Nước và các hiện tượng tự nhiên TX Ầ A K Z N A Đê tài Giọt sương r -I a-Ầ Lớp Mâm Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com I. Mục đích yêu cầu - Trẻ nhớ và hiểu nội dung ý nghĩa của câu chuyện. - Nghe và hiểu ngôn ngữ truyện biết trả lời đặt tên câu chuyện và bộc lộ cảm xúc của mình về các tình tiết hình ảnh trong câu chuyện. - Biết thể hiện cảm xúc của trẻ qua việc kể lại câu chuyện - Biết giúp đỡ mọi người. II. Chuẩn bị - Rối tranh nhân vật rời. - Giấy bút tô màu giọt sương. - Tranh thiên nhiên buổi sáng III. Hoạt động 1. Hoạt động 1 Giọt sương. Trò chơi giọt sương buổi sáng . Cô và trẻ cùng đưa tay thành hình vòng tròn trên đầu và làm giọt sương. Trẻ vận động theo cô Giọt sương đậu trên lá hạt sương nhảy lên nụ . Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com Cho trẻ xem tranh về buổi sáng sớm trò chuyện với trẻ về bức tranh buổi sáng sớm Buổi sáng sáng bầu trời như thế nào Trên các lá cây có gì Trông như thế nào Tại sao buổi sáng lại có giọt sương trên lá cây Hoạt động 2 Kể chuyện Giọt sương Cô kể cho trẻ nghe bằng tranh nhân vật rời. Trò chuyện với trẻ về nội dung câu chuyện. Cô kể lại câu chuyện bằng rối vừa kể vừa đặt câu hỏi về các tình huống trong câu chuyện. Hoạt động 3 giọt sương long lanh. Bé tô màu các giọt sương bằng nhiều màu sắc khác nhau sau đó cắt rời các giọt sương và nối vào một sợi dây. Hoạt động 4 Hoạt động ngoài trời Hoạt động 5 Hoạt động vui chơi tại các góc Kết thúc Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.