tailieunhanh - Luyện từ và câu - TỔNG KẾT VỐN TỪ (2)

- Liệt kê được các từ ngữ chỉ người, tả hình dáng của người, biết đặt câu miêu tả hình dáng của một người cụ thể. - Nhớ và liệt kê chính xác câu tục ngữ, thành ngữ, ca dao đã học, đã biết nói về quan hệ gia đình, thầy trò, bè bạn; tìm đúng hoàn cảnh sử dụng các câu tục ngữ, thành ngữ, ca dao đó. | Luyện từ và . câu TÔNG KẾT VÔN TỪ I. Mục tiêu nhiệm vụ - Liệt kê được các từ ngữ chỉ người tả hình dáng của người biết đặt câu miêu tả hình dáng của một người cụ thể. - Nhớ và liệt kê chính xác câu tục ngữ thành ngữ ca dao đã học đã biết nói về quan hệ gia đình thầy trò bè bạn tìm đúng hoàn cảnh sử dụng các câu tục ngữ thành ngữ ca dao đó. II. Đồ dùng dạy học - Bút dạ 5 6 tờ giấy khổ to để HS làm bài tập. III. Các hoạt động dạy- học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1. Kiểm tra 4 2. Bài mới Hoạt đông 1 Giới thiệu bài. 1 Hoạt động 2 Làm bài tập. 28-30 a Hướng dẫn HS làm BT 1. 7 - Cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc. - Cho HS làm bài trình bày kết quả. - HS làm bài ra giấy nháp. - Một vài em phát biểu ý kiến. - Lớp nhận xét. - GV nhận xét những từ HS tìm đúng. b Hướng dẫn HS làm BT 2. 7 - Cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc. - Cho HS làm bài. - HS làm bài theo nhóm. - GV phát giẩy khổ to cho các nhóm. - Cho HS trình bày. - Lớp nhận xét. - GV nhận xét. c Hướng dẫn HS làm BT 3. 7 Cách tiến hành tương tự BT 2 d Hướng dẫn HS làm BT 4. - Cho HS đọc yêu cầu của BT 4. - GV nhắc lại yêu cầu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.