tailieunhanh - Luận văn: “Thực trạng và một số giải pháp nhằm ổn định và nâng cao thu nhập cho người dân sau thu hồi đất tại KCN Trung Thành - Phổ Yên – Thái Nguyên”

Chúng ta đã biết, để đạt được mục tiêu mà Đảng và Nhà nước ta đã đề ra tại đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ VIII đó là “Phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020”, trong những năm qua quá trình đô thị hoá và công nghiệp hoá (CNH) diễn ra khá mạnh mẽ và lan toả nhanh chóng từ các thành phố lớn ra các vùng phụ cận và nông thôn Việt Nam. Biểu hiện của quá trình này đó là trong thời gian qua hàng trăm khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp đã được. | Tạo việc làm, ổn định và nâng cao thu nhập cho người lao động nông thôn nói riêng và lao động trên cả nước nói chung có vai trò hết sức quan trọng trong quá trình phát triển KT- XH của nước ta hiện nay, đặc biệt là tạo việc làm cho những lao động trong diện THĐ càng trở thành vấn đề bức thiết hiện nay đòi hỏi sự quan tâm của nhiều cấp ngành. Hơn nữa việc THĐ thường tập trung phần lớn vào đất canh tác nông nghiệp của một số địa phương, chính vì vậy việc THĐ nó ảnh hưởng rất lớn tới việc làm và thu nhập cũng như đời sống của các hộ dân, do đó tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm đang là vấn đề bức xúc ở nhiều vùng THĐ. Nhận thấy được những thực trạng trên và sự quan trọng của việc giải quyết những vấn đề liên quan tới lao động, việc làm, thu nhập và đời sống của người dân sau THĐ Đảng và Nhà nước ta cũng đã đưa ra rất nhiều chủ trương, giải pháp nhằm hạn chế tối đa sự tác động tiêu cực của quá trình THĐ đến đời sống của người dân. Các quan điểm chủ trương đó được thể hiện rất rõ qua chỉ thị của Thủ tướng Chính Phủ số 11/2006/CT-TTG ngày 27/3/2006, cụ thể như sau:

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.