tailieunhanh - Professional Information Technology-Programming Book part 139

Tham khảo tài liệu 'professional information technology-programming book part 139', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Có hai cách viết để diễn tả XPath Location viết nguyên và viết tắt. Trong cả hai cách ta đều dùng dấu slash để nói đến Document Element tức là node gốc. Ta có thể đi lại trong các node của Tree giống giống như các node của Windows System Directory mà ta thấy trong Panel bên trái của Window Explorer. Ta cũng sẽ dùng những ký hiệu như slash một chấm . và hai chấm . của Windows System File Folder cho cách viết tắt trong XPath Location để đi xuống các nodes con cháu chỉ định context node hay đi ngược lên các nodes tổ tiên. Location Path tuyệt đối Chúng ta hãy tìm vài location paths trong cái Tree của tài liệu XML về đặt hàng nói trên. Muốn chọn cái node của Element Order nó cũng là Root Element bằng cú pháp nguyên ta sẽ dùng XPath expression sau đây child Order Dịch ra cú pháp tắt expression nầy trở nên Order Đi ra nhánh của Tree ta sẽ tìm được node Customer bằng cách dùng XPath expression sau child Order child Customer Sau đây là XPath expression viết tắt tương đương Order Customer Nếu bạn muốn lấy ra một node Attribute bạn phải nói rõ điều nầy bằng cách dùng từ chìa khóa keyword attribute trong cách viết nguyên hay dùng character @ trong cú pháp tắt. Do đó để lấy Attribute OrderNo của Element Order ta sẽ dùng XPath expression sau child Order attribute OrderN o Cú pháp tắt cho Attribute OrderNo là Order @OrderN o Để trích ra các nodes con cháu tức là các nodes nhánh xa hơn ta dùng keyword descendant trong cú pháp nguyên hay một double slash trong cú pháp tắt. Thí dụ để lấy ra các nodes Product trong tài liệu bạn có thể dùng expression location path sau child Order descendant Product Cú pháp tắt tương đương là Order Product Bạn cũng có thể dùng wildcards lá bài Joker để nói đến những nodes mà tên của chúng không thành vấn đề. Thí dụ dấu asterisk wildcard chỉ định bất cứ node tên nào. Location path sau đây chọn tất cả các nodes con của Element Order child Order child Cú pháp tắt tương đương là Order Location Path tương đối Nhiều khi XPath location paths là tương đối với

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
16    80    0    05-12-2022
5    105    0    05-12-2022
14    82    2    05-12-2022
2    84    0    05-12-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.