tailieunhanh - Chủ đề: Gia đình bé yêu - Đề tài: Giọt mồ hôi đáng khen - Nhóm lớp: Chồi

- Trẻ nhớ nội dung và hiểu nội dung câu chuyện. - Hiểu được ý nghĩa của việc lao động và những việc làm có ích. - Biết giúp đỡ người khác. - Phân biệt một số hành vi nên và không nên làm. - Biết phối hợp cùng bạn. | Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com Chủ đề Gia đình bé yêu Đề tài Giọt mồ hôi đáng khen Nhóm lớp Chồi Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com I. Mục đích yêu cầu - Trẻ nhớ nội dung và hiểu nội dung câu chuyện. - Hiểu được ý nghĩa của việc lao động và những việc làm có ích. - Biết giúp đỡ người khác. - Phân biệt một số hành vi nên và không nên làm. - Biết phối hợp cùng bạn. II. Chuẩn bị - Bài giảng soạn trên PP - Tranh từng phần câu chuyện. - Giá ráp tranh. - Hình dán khuôn mặt cười và khuôn mặt khóc. III. Tiến Hành 1. Hoạt động 1 kể chuyện Giọt mồ hôi đáng khen. Cô giới thiệu với trẻ một vài hình ảnh của nhân vật trong chuyện gợi ý để trẻ đoán xem câu chuyện này nói về điều gì Kể chuyện giọt mồ hôi đáng khen. Trò chuyện về diễn biến nội dung câu chuyện Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com Trò chuyện về việc có ích và việc không có ích của thỏ. 2. Hoạt động 2 Thi ráp tranh. Cô chia trẻ thành 3-4 nhóm mỗi nhóm sẽ được phát 4 tranh theo diễn biến câu truyện mà trẻ vừa được nghe kể. Trẻ thảo luận và sắp xếp theo trình tự câu chuyện. Kể chuyện nối tiếp Mỗi nhóm kể một đoạn truyện theo tranh hết nhóm này đến nhóm khác. 3. Hoạt động 3 Những việc nên và không nên làm. Mỗi trẻ tìm trong rổ các hình khuôn mặt cười và khuôn mặt khóc rồi dán vào 2 lòng bàn tay. Khi cô cho trẻ quan sát nếu hành động đó là nên làm thì trẻ giơ tay có khuôn mặt cười lên nếu là hành động không nên làm thì trẻ giơ tay có khuôn mặt khóc lên. Kết thúc Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.