tailieunhanh - ĐỀ TÀI : SỨC ĐẨY CỦA GIÓ

- Trẻ biết một số lợi ích của gió - Biết được ý nghĩa của gió thông qua thí nghiệm sức đẩy của gió. - Phát triển khả năng quan sát quan sát, óc phán đoán. - Giáo dục trẻ biết tham gia chơi cùng bạn. | Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com ĐỀ TÀI SỨC ĐẨY CỦA GIÓ Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai i k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - Trẻ biết một số lợi ích của gió - Biết được ý nghĩa của gió thông qua thí nghiệm sức đẩy của gió. - Phát triển khả năng quan sát quan sát óc phán đoán. - Giáo dục trẻ biết tham gia chơi cùng bạn. II. CHUẨN BỊ - Thau nước quạt máy - Giấy trắng màu khăn lau III. TIẾN HÀNH 1. Bé biết gì về gió - Cho trẻ ngồi trước quạt và đặt 1 số câu hỏi gợi ý Tại sao tóc con bay Ngồi trước quạt con cảm thấy thế nào Lợi ích của gió là gì Gió quá mạnh thì điều gì sẽ xảy ra - Cho trẻ xem clip những hình ảnh lợi ích và tác hại của gió. - Trẻ đưa ra ý kiến của bản thân. 2. Cùng nhau thử tài bạn nhé Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai i k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com - Cô giới thiệu cho trẻ thau nước có những chiếc thuyền và hỏi trẻ điều gì sẽ xảy ra - Cô cho gió nhẹ rồi gió mạnh đẩy thuyền đi xa cho trẻ nhận xét 3. Ai mà khéo thế - Cho trẻ tự xếp thuyền giấy thả nước và dùng quạt thổi. .ghi lại kết quả Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai i k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN