tailieunhanh - Kể chuyện - KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA (3)

- HS kể được câu chuyện các em đã chứng kiến hoặc tham gia gắn với chủ điểm Bảo vệ môi trường. - Qua câu chuyện, HS có ý thức bảo vệ môi trương, có tinh thần phấn đấu noi theo những tấm gương dũng cảm bảo vệ môi trường. | Kể chuyện KÈ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA I. Mục tiêu nhiệm vụ - HS kể được câu chuyện các em đã chứng kiến hoặc tham gia gắn với chủ điểm Bảo vệ môi trường. - Qua câu chuyện HS có ý thức bảo vệ môi trương có tinh thần phấn đấu noi theo những tấm gương dũng cảm bảo vệ môi trường. II. Đồ dùng dạy học - Bảng phụ viết sẵn 2 đề bài trong SGK. III. Các hoạt động dạy- học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1. Kiểm tra 4 2. Bài mới Hoạt đông 1 Giới thiệu bài. 1 Hoạt động 2 Hướng dẫn HS kể chuyện. 28-30 a Hướng dẫn HS tìm đúng đề bài. 7 - Cho HS đọc 2 đề bài. - 1 HS đọc to lớp - GV nhắc lại yêu cầu đề. - Cho HS đọc gợi ý trong SGK. - Cho HS trình bày đề tài mình chọn. b Hướng dẫn HS tự xây dựng cốt truyện dàn ý câu chuyện. 8 lắng nghe. - Cho HS làm bài. HS làm việc cá nhân. - Cho HS làm mẫu. - 1 HS khá giỏi trình bày dàn ý câu chuyện của mình. - GV nhận xét. c Cho HS kể chuyện. 14-15 - Cho HS kể chuyện trong nhóm. - Cho HS thi kể. - Lớp nhận xét. - GV nhận xét khen những HS kể hay. 3. Củng cố dặn dò 2 - GV nhận xét tiết .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN