tailieunhanh - Kể chuyện - KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA (3)

- HS kể được câu chuyện các em đã chứng kiến hoặc tham gia gắn với chủ điểm Bảo vệ môi trường. - Qua câu chuyện, HS có ý thức bảo vệ môi trương, có tinh thần phấn đấu noi theo những tấm gương dũng cảm bảo vệ môi trường. | Kể chuyện KÈ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA I. Mục tiêu nhiệm vụ - HS kể được câu chuyện các em đã chứng kiến hoặc tham gia gắn với chủ điểm Bảo vệ môi trường. - Qua câu chuyện HS có ý thức bảo vệ môi trương có tinh thần phấn đấu noi theo những tấm gương dũng cảm bảo vệ môi trường. II. Đồ dùng dạy học - Bảng phụ viết sẵn 2 đề bài trong SGK. III. Các hoạt động dạy- học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1. Kiểm tra 4 2. Bài mới Hoạt đông 1 Giới thiệu bài. 1 Hoạt động 2 Hướng dẫn HS kể chuyện. 28-30 a Hướng dẫn HS tìm đúng đề bài. 7 - Cho HS đọc 2 đề bài. - 1 HS đọc to lớp - GV nhắc lại yêu cầu đề. - Cho HS đọc gợi ý trong SGK. - Cho HS trình bày đề tài mình chọn. b Hướng dẫn HS tự xây dựng cốt truyện dàn ý câu chuyện. 8 lắng nghe. - Cho HS làm bài. HS làm việc cá nhân. - Cho HS làm mẫu. - 1 HS khá giỏi trình bày dàn ý câu chuyện của mình. - GV nhận xét. c Cho HS kể chuyện. 14-15 - Cho HS kể chuyện trong nhóm. - Cho HS thi kể. - Lớp nhận xét. - GV nhận xét khen những HS kể hay. 3. Củng cố dặn dò 2 - GV nhận xét tiết .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.