tailieunhanh - Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm về nhân sự

Để hiểu thêm về ngành nhân sự, tận dụng thời gian rảnh, chúng ta làm vài câu trắc nghiệm về nhân sự này nhé! | Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm về nhân sự Để hiểu thêm về ngành nhân sự tận dụng thời gian rảnh chúng ta làm vài câu trắc nghiệm về nhân sự này nhé 1. Từ nào dưới đây được định nghĩa như là những chính sách hoạt động và hệ thống mà có ảnh hưởng tới hoạt động thái độ và cách cư xử của nhân viên của một công ty a. Động cơ thúc đẩy Motivation b. Tiền bạc Money c. Quản lý nguồn nhân lực HRM - Human Resource Management d. Thiết kế công việc Job design 2. Tất cả những điều dưới đây đều cần thiết cho chất lượng nguồn nhân lực ngoại trừ a. Có giá trị b. Hiếm c. Người thay thế không tốt d. Dễ bắt chước 3. Sẽ không có hai phòng nhân sự có chung những vai trò giống nhau hoàn toàn. a. Đúng b. Sai 4. Công việc là tiến trình thu thập những thông tin chi tiết về công việc. a. Thiết kế b. Phân tích c. Huấn luyện d. Lựa chọn tiến trình mà qua đó một tổ chức hoặc công ty tìm kiếm những ứng viên vào những vị trí công việc phù hợp. a. Tuyển dụng b. Chọn lựa c. Thiết kế công việc d. Phân tích công việc 6. Tiến trình đảm bảo rằng những hoạt động và khả năng sản xuất của nhân viên phù hợp với mục tiêu của tổ chức hoặc công ty được gọi là a. Kỹ năng chuyên môn b. Quản lý đánh giá thành tích công tác c. Giáo dục huấn luyện d. Phát triển 7. Tiền lương và lợi nhuận sẽ có tác động lớn nhất khi chúng được dựa trên những gì mà nhân viên thực sự muốn và cần đến nó a. Đúng b. Sai 8. Kỹ năng này không phải là kỹ năng của những người quản lý nguồn nhân lực chuyên nghiệp a. Ra quyết định b. Kỹ năng lãnh đạo c. Kỹ năng chuyên môn d. Kỹ năng tiếp thị marketing 9. Khả năng hiểu và làm việc được tốt hơn với người khác mà có liên quan tới kỹ năng quản lý nguồn nhân lực HRM - Human Resource Management a. Kỹ năng ra quyết định b. Kỹ năng lãnh đạo c. Kỹ năng quan hệ nhân sự d. Kỹ năng chuyên môn 10. Quyền chấp nhận mọi người có quyền từ chối làm những việc có ảnh hưởng đến niềm tin đạo đức của họ. a. Cá nhân riêng tư b. Tán thành c. Tự do ngôn luận d. Tự do lương tâm 11. Với một tổ chức công ty thì lực

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.