tailieunhanh - Bài tập SQL 2005 2

Trong bảng Class chứa thông tin về các lớp dự định mở và như vậy thông tin về lớp được nhập trước khi lớp nhận sinh viên. Vì vậy có trường hợp tuy lớp đã đăng ký, nhưng do vì một lý do nào đó mà lớp không khai giảng thì thông tin về lớp vẫn còn trong bảng Class nhưng trong bảng Student lại không có. Ngoài các bảng trên, hãy tạo thêm bảng testXML có chứa cột Address có kiểu XML, sẽ được dùng để thử cho các lệnh liên quan đến kiểu dữ liệu này như index, view . | Sách bài tập SQL Server 2 AiTi-Aptech Kiến tạo tương lai Tài liệu lưu hành nội bộ Bài tậpSQL 2005 2 Trung tâm đào tạo Lập trình viên Quốc tế AiTi-Aptech Page 1 of 20 35 115 Phố Định Công - Hoàng Mai Addr No. 9 115 Dinh Cong Hoang Mai Hanoi Tel 4-84 04 664 8848 - 664 8938 Email contact@ Website WWW altl-antert LƯI giới tniẹu Sách bài tập do tập thể giáo viên AiTi-Aptech thiết kế và được sử dụng như một phần không thể tách rời khỏi giáo trình đang học của Aptech Ấn Độ với các học viên đang theo học tại Trung tâm. Tập sách bài tập này là tài liệu lưu hành nội bộ chỉ dành cho các học viên theo học tại Trung tâm đào tạo Lập trình viên Quốc tế AiTi-Aptech. Mọi hình thức sao chép lại nội dung của sách là vi phạm bản quyền và không tuân thủ Luật Sở hữu trí tuệ của Nhà nước Việt Nam. AiTi-Aptech luôn mong mỏi tạo dựng một môi trường học tập tốt cho các bạn học viên theo học tại trung tâm. Mọi ý kiến đóng góp về xây dựng Sách bài tập cải tiến hệ thống xin gửi mail về hoặc đường dây nóng 04 6 64 8848. Chúng tôi sẽ ghi nhận và cải tiến để có thể cung cấp cho các bạn một môi trường học tập ngày một tốt hơn. Sự nghiệp tương lai của các bạn là thành công của chúng tôi Đội thiết kế Sách bài tập Việt Nam luôn thiếu Lập trình viên đẳng cấp Quốc tế Trung tâm đào tạo Lập trình viên Quốc tế AiTi-Aptech 35 115 Phố Định Công - Hoàng Mai Page 3 of .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.