tailieunhanh - Bài 26: Phỏng Vấn Xin Việc Làm - câu hỏi giả thuyết (tiếp theo)

Trong bài học hôm nay, cuộc phỏng vấn xin việc kết thúc, và chúng ta sẽ làm quen với những câu hỏi có tính cách giả thuyết, cũng như những câu hỏi các bạn có thể nêu ra trong cuộc phỏng vấn. Thế nhưng, trước khi tiếp tục cuộc đối thoại, chúng ta hãy nghe lại phần đầu cuộc phỏng vấn xin việc làm. Justine Bob: Justine: Bob: Justine: Bob: Justine: Bob: Justine: Bob: Justine: Bob: Justine: Bob: Justine: Come in, Bob. I'm Justine Asker, the manager. You can call me Justine. Pleased to meet you. Sit down. Firstly,. | bQy vuliL 1 6DGLISH LGRRDinG S RI S English for Tourism and Hospitality Bài 26 Phỏng Vấn Xin Việc Làm - câu hỏi giả thuyết tiếp theo Transcript Quỳnh Liên và toàn Ban Tiếng Việt Đài úc Châu thân chào quí bạn. Trong bài học hôm nay cuộc phỏng vấn xin việc kết thúc và chúng ta sẽ làm quen với những câu hỏi có tính cách giả thuyết cũng như những câu hỏi các bạn có thể nêu ra trong cuộc phỏng vấn. Thế nhưng trước khi tiếp tục cuộc đối thoại chúng ta hãy nghe lại phần đầu cuộc phỏng vấn xin việc làm. Justine Come in Bob. I m Justine Asker the manager. You can call me Justine. Bob Pleased to meet you. Justine Sit down. Firstly Bob can I ask which job you are applying for Bob I m applying for the receptionist position. Justine I see that you have a Diploma in Hospitality. Have you done any front desk work before Bob I have work experience in front desk. You have my supervisor s report there. This will be my first paid position. Justine And why do you want to work at the Plaza Hotel Bob Because it has a great reputation not just for its service but as a good place to work. Justine I m glad to hear it. Bob what strengths do you think you would bring to the job Bob Oh ah. I am patient and I ve been told I put clients at ease. Justine Uh huh. And what do you see as your weaknesses Bob Do you mean what am I not so good at Justine Yes. Bob Well I understand English much better than I speak it at the moment. But I study at home and I look forward to learning more on the job. Justine Excellent. Bây giờ mời các bạn lắng nghe các từ ngữ và cụm từ mới trong khi tiếp tục theo dõi cuộc đối thoại bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Radio Australia i AMES RadioAustralia AMES 2006 bQy VULÄL- 2 eriGUSH LGRRniDG SG RI es English for Tourism and Hospitality Justine Now Bob I m going to ask you a hypothetical question. Would you compromise your own safety for the comfort of your guests Anh Bob tôi hỏi anh một câu có tính cách giả thuyết nhé. Anh có sẵn sàng

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.