tailieunhanh - Tập làm văn - LUYỆN TẬP TẢ CẢNH - Mưa rào

- Trên cơ sở, phân tích nghệ thuật quan sát, chọn lọc chi tiết của nhà văn Tô Hoài qua bài văn mẫu “Mưa rào”, hiểu thế nào là quan sát và chọn lọc chi tiết trong một bài văn tả cảnh mưa. - Biết chuyển những điều quan sát được về một cơn mưa thành một dàn ý chi tiết, với các phần mục cụ thể, biết trình bày dàn ý đó trước các bạn rõ ràng, tự nhiên. | Tập . . làm văn . . LUYỆN TẬP TẢ CẢNH I. Mục tiêu nhiệm vụ - Trên cơ sở phân tích nghệ thuật quan sát chọn lọc chi tiết của nhà văn Tô Hoài qua bài văn mẫu Mưa rào hiểu thế nào là quan sát và chọn lọc chi tiết trong một bài văn tả cảnh mưa. - Biết chuyển những điều quan sát được về một cơn mưa thành một dàn ý chi tiết với các phần mục cụ thể biết trình bày dàn ý đó trước các bạn rõ ràng tự nhiên. II. Đồ dùng dạy học - Những ghi chép của HS khi quan sát một cơn mưa. - Bút dạ 3 tờ giấy khổ to. III. Các hoạt động dạy học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1. Ổn định 2. Kiểm tra - Bảng thống kê của tiết Tập làm văn - GV chấm 3 vở. - GV kiểm tra vở - GV nhận xét chung. 3. Bài mới Hoạt động 1 Giới thiệu bài. Hoạt động 2 Luyện tập 28 Mục tiêu HS trả lời các câu hỏi về bài Mưa rào . Cách tiến hành a Hướng dẫn HS làm bài tập 1. - GV cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc. Cho HS đọc bài và trả lời 4 câu hỏi. SGK - Cho HS làm việc. - Cho HS trình bày kết quả bài làm. - Một số HS phát biểu. - GV nhận xét chốt ý. b Hướng dẫn HS làm bài tập 3 15 - GV cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc. - Nhận .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    87    0    05-12-2022
42    89    0    05-12-2022
59    83    0    05-12-2022
5    93    0    05-12-2022
3    105    2    05-12-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.