tailieunhanh - Chương 4: Phân Tích Khối Nguồn

Nội dung: Mạch cấp nguồn , Mạch cấp nguồn cho khối điều khiển và khối thu phát, Hoạt động mở và tắt nguồn, Ý nghĩa các chân IC trên khối nguồn. Bạn hãy sử dụng quyển sơ đồ Tập 1 dưới đây, mở trang đầu để ta phân tích khối nguồn NOKIA 3310. | Chương 4 Phân Tích Khối Nguồn Bài-1 Phân tích khối nguồn NOKIA 3310 Nôi dung Mạch cấp nguồn Mạch cấp nguồn cho khối điều khiển và khối thu phát Hoạt động mở và tắt nguồn Ý nghĩa các chân IC trên khối nguồn. Bạn hãy sử dụng quyển sơ đồ Tập 1 dưới đây mở trang đầu để ta phân tích khối nguồn NOKIA 3310. a Mạch cấp nguồn Mạch câp nguôn máy NOKIA 3310 1 Nguồn xuất phát từ dương Pin đi đến cấp nguồn trực tiếp cho 3 IC trên máy. cấp nguồn trực tiếp vào IC công suất phát thong qua hai chân Vcc. cấp trực tiếp vào chân Vcc của IC dung chuông Led. cấp nguồn trực tiếp vào IC Nguồn thông qua các chân G3 G5 H6 A4 D2 F1 G1. IC nạp điều khiển dòng điện từ bộ xạc đi vào đường để nạp lên Pin khi pin yếu. Lưu ý Khi máy bị chập nguồn thì thông thường là chập một trong số các IC ăn nguồn trực tiếp như - IC khuếch đại công suất phát - IC Nguồn - IC Dung Chuông Led - IC Nạp IC nạp không tiêu thụ nguồn nhưng có đầu ra bám vào nguồn khi IC này hỏng cũng gây chập nguồn Trong các trường hợp chập nguồn thì hư hỏng thuộc về IC khuếch đại công suất phát chiếm tới 80 . b Mạch cấp nguồn cho khối Vi xử lý và khối thu phát 5YN-FWR. RX-PWR SM-PWR TX-PWR VCXO-PWR vcxo POWER IC Mguòn 012 G6 CPU B7-N4 B13 Vì xứ lý E11 DMC B6-K1Q K11 A2 SRAM D3Ö2 E6 VBB FLASH D301 VTX VRX VSVN1 .VSYN2 VSIM VREF VCÛBBA vcxo osc 26MHz RFIC c Hoạt đông mở nguồn Khi bấm phím mở nguồn ON OFF IC Nguồn khởi động cho ra các điện áp khởi động cấp cho khối Vi xử lý bao gồm - VCXO 2 8V cấp cho bộ dao động 26MHz và IC RF dao động tạo ra được chia 2 qua IC cao tần để lấy ra 13MHz cấp xung Clock vào chân K11 CPU. - VCORE 1 8V cấp cho IC Vi xử lý. - VBB 2 8V cấp cho Vi xử lý và Memory. 2 - Lệnh Reset CPU đi theo đường PURX từ chân A5 IC nguồn. Khi có đủ các yếu tố - Có các điện áp cung cấp VCORE VBB - Có xung Clock 13MHz - Có lệnh Reset CPU sẽ hoạt động CPU truy cập bộ nhớ để lấy ra phần mềm điều khiển máy và cho nguồn duy trì. Thời gian có .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.