tailieunhanh - Bài 23: Thủ Tục Trả Phòng; giải thích hóa đơn; ‘go’ và ‘go to’

Trong bài học hôm nay, các bạn sẽ học những từ ngữ cần thiết cho thủ tục trả phòng ở khách sạn. Các bạn sẽ học những kiểu nói lịch sự khi hỏi xem ai sẽ là người trả tiền phòng, cũng như biết cách giải thích những khoản tiền ghi trên hóa đơn. Ngoài ra, các bạn cũng sẽ học một số điểm văn phạm để biết khi nào phải dùng "go to", khi nào thì chỉ dùng "go" mà thôi, và biết phân biệt giữa chữ "look at", "look over" và "look through". Thế nhưng, bây giờ. | bQy vuliL 1 6DGLISH LGRRDinG S RI S English for Tourism and Hospitality Bài 23 Thủ Tục Trả Phòng giải thích hóa đơn go và go to Transcript Quỳnh Liên và toàn Ban Tiếng Việt Đài úc Châu xin thân chào quí bạn. Trong bài học hôm nay các bạn sẽ học những từ ngữ cần thiết cho thủ tục trả phòng ờ khách sạn. Các bạn sẽ học những kiểu nói lịch sự khi hỏi xem ai sẽ là người trả tiền phòng cũng như biết cách giải thích những khoản tiền ghi trên hóa đơn. Ngoài ra các bạn cũng sẽ học một số điểm văn phạm để biết khi nào phải dùng go to khi nào thì chì dùng go mà thôi và biết phân biệt giữa chữ look at look over và look through . Thế nhưng bây giờ xin các bạn theo dõi phần đầu cuộc đối thoại cô Mona và ông Jack đang đứng tại quầy tiếp tân khách sạn cùng với hành lý của mình. Leo Good morning Ms. White Mr. Webber. Jack Good morning Leo. Mona and I are checking out this morning. We re going hiking. Mona Yes. We re going to the mountains. They re a long way from here. Leo Excellent. Could I have your keys please Leo Two single rooms for three nights. Will you be paying separately Mona No we re paying on the one card. Leo Fine. I ll just print up your invoices. Mời các bạn nghe lại phần đối thoại vừa rồi bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Leo Good morning Ms. White Mr. Webber. Chào cô White chào ông Webber. Jack Good morning Leo. Mona and I are checking out this . We re going hiking. Chào anh Leo Mona và tôi sẽ trả phòng vào sáng nay. Mona Yes. We re going to the mountains. They re a long way from here. Đúng vậy. Chúng tôi sẽ đi lên miền núi. Từ đây tới đó xa lắm. Leo Excellent. Could I have your keys please Tuyệt quá hả. Cô làm ơn cho tôi xin lại chìa khóa được không Leo Two single rooms for three nights. Will you be paying separately 2 phòng đơn trong ba tối. Quí khách trả tiền phòng riêng hả Mona No we re paying on the one card. Không phải chúng tôi trả chung một thẻ. ABC Radio Australia i AMES RadioAustralia AMES 2006 bQy vuliL

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.