tailieunhanh - Địa Lý Nam Trung Bộ - Dung Quất phần 8

Tham khảo tài liệu 'địa lý nam trung bộ - dung quất phần 8', khoa học xã hội, lịch sử văn hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Việc sử dụng phân bón vô cơ thuốc bảo vệ thực vật và các chế phẩm hóa sinh học ngày càng được ngườ i sản xuất nông nghiệp sử dụng hợp lý. Nông dân Quảng Ngãi đã nắm bắt được kỹ thuật bón phân cân đối N-P-K và sử dụng thuốc trừ sâu trừ bệnh hợp lý đồng thờ i họ cũng đã biết sử dụng các loại sản phẩm hóa - sinh học để bổ sung dinh dưỡng cho cây trồng thông qua kỹ thuật bón phun lá hay kích thích cho ra nhiều hoa đậu nhiều quả tăng độ chín đồng đều của quả. Đặc biệt quy trình sản xuất an toàn của chương trình IPM đã thành công ở Quảng Ngãi vớ i hàng ngàn hộ nông dân ứng dụng. Trong một số lĩ nh vực khoa học nông nghiệp khác như xác định mùa vụ gắn vớ i thị trường ứng dụng cơ giớ i hóa trong các khâu sản xuất các công nghệ sau thu hoạch thực hiện tướ i - tiêu nước tiết kiệm xác định công thức luân - xen canh cây trồng. cũng có nhiều ứng dụng thành công 5 . . KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN Hoạt động khoa học và công nghệ trong lĩnh vực thủy sản đã tập trung đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ kỹ thuật phục vụ công tác khai thác nuôi trồng và chế biến tiếp thu tiến bộ kỹ thuật trong đóng mới tàu thuyền có công suất 100CV với trang thiết b ị đồng bộ có khả năng bám biển dài ngày và khai thác ở ngư trường xa. Các thiết bị máy móc tiến bộ kỹ thuật mớ i được bà con ngư dân áp dụng vào sản xuất như máy đàm thoại máy tầm ngư máy định vị hải đồ. đã nâng cao hiệu quả đánh bắt tránh rủi ro giảm chi phí sản xuất tránh các thiệt hại đáng tiếc xảy ra cho ngư dân. Nhờ áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào khai thác mà các chỉ tiêu về số lượ ng tàu thuyền năng lực đánh bắt sản lượng khai thác thủy sản đều tăng qua các năm. Hoạt động nghiên cứu ứng dụng các thành tựu khoa học vào nuôi trồng thủy sản đã tạo ra những sản phẩm mớ i đa dạng hoá vật nuôi có giá trị kinh tế tạo thêm nguồn nguyên liệu thủy sản phục vụ xuất khẩu tiếp nhận làm chủ và ứng dụng thành công việc cho cá tra đẻ khuyến cáo mô hình nuôi cá tra tại Quảng Ngãi ứng dụng có hiệu quả các chế phẩm sinh học trong .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.