tailieunhanh - Chính tả - Nhớ, viết - TIẾNG ĐÀN BA-LA-LAI-CA TRÊN SÔNG ĐÀ - PHÂN BIỆT ÂM ĐẦU L/N, ÂM CUỐI N/NG

- Nhớ và viết lại đúng chính tả bài Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà. - Ôn tập chính tả phương ngữ: luyện viết đúng những từ ngữ có âm đầu l/n hoặc âm cuối n/ng dễ lẫn. - Viết từng cặp chữ ghi tiếng theo cột dọc ở BT 2 và từng phiếu nhỏ để HS bốc thăm và tìm từ ngữ chứa tiếng đó. - Giấy bút, băng dính để HS thi tìm từ láy. | Chính .tả Nhớ- . . viết TIẾNG ĐÀN BA-LA-LAI-CA TRÊN SÔNG ĐÀ PHÂN BIỆT ÂM ĐẦU L N ÂM CUỐI N NG I. Mục tiêu nhiệm vụ - Nhớ và viết lại đúng chính tả bài Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà. - Ôn tập chính tả phương ngữ luyện viết đúng những từ ngữ có âm đầu l n hoặc âm cuối n ng dễ lẫn. II. Đồ dùng dạy học - Viết từng cặp chữ ghi tiếng theo cột dọc ở BT 2 và từng phiếu nhỏ để HS bốc thăm và tìm từ ngữ chứa tiếng đó. - Giấy bút băng dính để HS thi tìm từ láy. III. Các hoạt động dạy- học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1. Kiểm tra 4 2. Bài mới Hoạt đông 1 Giới thiệu bài. 1 Hoạt động 2 Viết chính tả. 20 a Hướng dẫn chung. 4 b Cho HS viết chính tả. 16 c Chấm chữa bài. - GV đọc bài chính tả 1 lượt. - GV chấm 5-7 bài. - HS tự soát lỗi. HS đổi tập cho nhau để sửa lỗi. - GV nhận xét chung. Hoạt đông 3 Làm BT chính tả. 8 a Hướng dẫn HS làm BT 1. 4 - Cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc. - Cho HS làm bài trình bày kết quả. - 5 HS lên bốc thăm và trả lời. - Lớp nhận xét. - GV nhận xét chốt lại. b Hướng dẫn HS làm BT 3. 4 Chọn 3a hoặc 3b - Cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc. - Cho HS làm việc theo nhóm. GV phát giấy khổ to cho các nhóm. - Cho HS trình bày. - Các nhóm tìm nhanh từ láy. - Đại diện .