tailieunhanh - Sách bài tập Java by Example

Lập trình hướng đối tượng: Hướng đối tượng (object orientation) cung cấp một kiểu mới để xây dựng phần mềm. Trong kiểu mới này, các đối tượng (object) và các lớp (class) là những khối xây dựng trong khi các phương thức (method), thông điệp (message), và sự thừa kế (inheritance) cung cấp các cơ chế chủ yếu. | Sách bài tập Java by Example Tài liệu lưu hành nội bộ Bài tập Java By Example Trung tâm đào tạo Lập trình viên Quốc tế AiTi-Aptech 35 115 Phố Định Công - Hoàng Mai Page 1 of 42 Lời giới thiệu Sách bài tập do tập thể giáo viên AiTi-Aptech thiết kế và được sử dụng như một phần không thể tách rời khỏi giáo trình đang học của Aptech Ấn Độ với các học viên đang theo học tại Trung tâm. Tập sách bài tập này là tài liệu lưu hành nội bộ chỉ dành cho các học viên theo học tại Trung tâm đào tạo Lập trình viên Quốc tế AiTi-Aptech. Mọi hình thức sao chép lại nội dung của sách là vi phạm bản quyền và không tuân thủ Luật Sở hữu trí tuệ của Nhà nước Việt Nam. AiTi-Aptech luôn mong mỏi tạo dựng một môi trường học tập tốt cho các bạn học viên theo học tại trung tâm. Mọi ý kiến đóng góp về xây dựng Sách bài tập cải tiến hệ thống xin gửi mail về hoặc đường dây nóng 04 6 64 8848. Chúng tôi sẽ ghi nhận và cải tiến để có thể cung cấp cho các bạn một môi trường học tập ngày một tốt hơn. Sự nghiệp tương lai của các bạn là thành công của chúng tôi Đội thiết kế Sách bài tập Trung tâm đào tạo Lập trình viên Quốc tế AiTi-Aptech 35 115 Phố Định Công - Hoàng Mai Page 3 of .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.