tailieunhanh - Đồ án Dự án

Thời kỳ đầu dự án: là giai đoạn xây dựng dự án được tiến hành một cách thận trọng, việc thiết kế kỹ thuật được tiến hành từ tháng 2/1999 đến tháng 12/1999. Trên cơ sở Thiết kế kỹ thuật do Viện cầu và kết cấu Nhật Bản (JBSI) lập, Bộ GTVT đã ra Quyết định số 718/ QĐ-BGTVT ngày 28/3/2000 phê duyệt TKKT - Dự án xây dựng cầu Bãi Cháy. | Đề tài: 1. Phương diện thời gian của dự án Thời kỳ đầu dự án: là giai đoạn xây dựng dự án được tiến hành một cách thận trọng, việc thiết kế kỹ thuật được tiến hành từ tháng 2/1999 đến tháng 12/1999. Trên cơ sở Thiết kế kỹ thuật do Viện cầu và kết cấu Nhật Bản (JBSI) lập, Bộ GTVT đã ra Quyết định số 718/QĐ-BGTVT ngày 28/3/2000 phê duyệt TKKT - Dự án xây dựng cầu Bãi Cháy. 1. Phương diện thời gian của dự án Thời kỳ triển khai dự án : Dự án cầu Bãi Cháy được chính thức khởi công vào ngày 18/5/2003. Việc triển khai xây dựng cầu được tiến hành trên ba gói thầu : -Gói thầu BC1:Ngày bắt đầu xây dựng : 01/03/2004. Ngày hoàn thành theo HĐ : 28 tháng Ngày hoàn thành thực tế : 31/10/2006 (32 tháng ) - Gói thầu BC2 : Ngày bắt đầu xây dựng : 01/08/2003 Ngày hoàn thành theo HĐ : 40 tháng Ngày hoàn thành thực tế : 10/09/2006 (39 tháng ) Gói thầu BC3 : Ngày bắt đầu xây dựng : 01/03/2004. Ngày hoàn thành theo HĐ : 28 Ngày hoàn thành thực tế : 31/10/2006 (32 tháng ) 1. Phương diện thời gian của dự án Thời kỳ kết thúc dự án : Là giai đoạn tổng kết nghiêm thu và giải thể dự án. Do cầu được xây dựng trên 3 gói thầu là việc đầu tư của nhà nước và Nhật Bản nên trong suốt quá trình thi công, Dự án luôn được sự quan tâm, chỉ đạo của các Cơ quan chức năng về tiến độ và chất lượng công trình như Cục Giám định & Quản lý chất lượng công trình giao thông - Bộ GTVT, các Vụ, Viện Khoa học, 1. Phương diện thời gian của dự án Ngày 16/11/2006, Hội đồng NTNN đã thống nhất nghiệm thu cấp Nhà nước đối với Dự án xây dựng cầu Bãi Cháy và đánh giá Dự án được xây dựng đạt chất lượng tốt. Đây cũng Dự án đầu tiên tại Việt Nam được tổ chức nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng. Ngày 02 tháng 12 năm 2006, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Dự án cầu Bãi Cháy bắc qua eo biển Cửa Lục trên vịnh Hạ Long sau hơn 3 năm xây dựng đã được chính thức cắt băng khánh thành và thông xe. 2. Phương diện nguồn lực của dự án Nguồn lực tài . | Đề tài: 1. Phương diện thời gian của dự án Thời kỳ đầu dự án: là giai đoạn xây dựng dự án được tiến hành một cách thận trọng, việc thiết kế kỹ thuật được tiến hành từ tháng 2/1999 đến tháng 12/1999. Trên cơ sở Thiết kế kỹ thuật do Viện cầu và kết cấu Nhật Bản (JBSI) lập, Bộ GTVT đã ra Quyết định số 718/QĐ-BGTVT ngày 28/3/2000 phê duyệt TKKT - Dự án xây dựng cầu Bãi Cháy. 1. Phương diện thời gian của dự án Thời kỳ triển khai dự án : Dự án cầu Bãi Cháy được chính thức khởi công vào ngày 18/5/2003. Việc triển khai xây dựng cầu được tiến hành trên ba gói thầu : -Gói thầu BC1:Ngày bắt đầu xây dựng : 01/03/2004. Ngày hoàn thành theo HĐ : 28 tháng Ngày hoàn thành thực tế : 31/10/2006 (32 tháng ) - Gói thầu BC2 : Ngày bắt đầu xây dựng : 01/08/2003 Ngày hoàn thành theo HĐ : 40 tháng Ngày hoàn thành thực tế : 10/09/2006 (39 tháng ) Gói thầu BC3 : Ngày bắt đầu xây dựng : 01/03/2004. Ngày hoàn thành theo HĐ : 28 Ngày hoàn thành thực tế : 31/10/2006 (32 tháng ) .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.