tailieunhanh - Một Lá Thư Xin Việc Viết Hay?

• Gửi thư đến một người cụ thể, thậm chí nếu như điều đó có nghĩa là bạn phải gọi điện nhiều lần để hỏi cho đúng tên và chức danh của người mà bạn sắp gửi thư. Hãy tỏ ra trân trọng -- gọi người ấy là “Anh” hoặc “Chị". • Bạn nên rõ ràng về công việc mình đang tìm kiếm. Câu mở đầu cần phải nêu ra mục đích của lá thư. Nếu bạn phản hồi cho một quảng cáo tuyển dụng, hãy cho họ biết điều đó. Ví dụ: “Tôi đang ứng tuyển vào vị trí. | Một Lá Thư Xin Việc Viết Hay Gửi thư đến một người cụ thể thậm chí nếu như điều đó có nghĩa là bạn phải gọi điện nhiều lần để hỏi cho đúng tên và chức danh của người mà bạn sắp gửi thư. Hãy tỏ ra trân trọng -- gọi người ấy là Anh hoặc Chị . Bạn nên rõ ràng về công việc mình đang tìm kiếm. Câu mở đầu cần phải nêu ra mục đích của lá thư. Nếu bạn phản hồi cho một quảng cáo tuyển dụng hãy cho họ biết điều đó. Ví dụ Tôi đang ứng tuyển vào vị trí Giám Đốc Kinh Doanh quảng cáo trên và mong muốn được trình bày với quý công ty những khả năng của tôi. Hãy chứng tỏ rằng bạn biết về công ty và lĩnh vực của họ. Cần làm cho lá thư của mình nổi bật hơn so với những lá thư còn lại của các ứng viên khác - Hãy tìm hiểu. Và chứng tỏ rằng bạn biết công ty như thế nào họ làm những gì và rằng bạn đã chọn họ. Hãy đề cập những điều bạn đã làm có liên quan trực tiếp đến công việc bạn mong muốn. Đồng thời hãy cho nhà tuyển dụng biết những gì mà bạn sẽ phải làm cho họ. Nên cố gắng cô đọng trong vòng một trang. Thư xin việc của bạn cần phải ngắn gọn và đi thẳng vào trọng tâm. Kết thư. Lá thư nên kết thúc bằng những từ như Chân thành hoặc Thân ái. Hãy kết thúc lá thư sao cho người đọc thấy phải làm điều gì đó. Nên cho họ biết rằng bạn mong muốn được nói nhiều hơn hoặc gặp gỡ họ. Hãy kiểm tra chính tả và ngữ pháp một cách cẩn thận. Bạn nên nhờ người khác đọc lại giùm mình. Tạo khác biệt Hãy thêm các điểm mạnh của bạn trong phần kỹ năng. Giả sử là một giám đốc dự án bạn có rất nhiều kỹ năng cứng kỹ năng mềm khác nhau và kinh nghiệm quản lý. Hầu hết những ứng viên nộp hồ sơ cho vị trí này đều có những kỹ năng đó. Hãy nghĩ xem điểm mạnh đặc biệt của mình khi quản lý dự án là gì Và hãy viết câu slogan thật khác biệt trong hồ sơ của bạn Một giám đốc dự án với thế mạnh trong việc nhận diện và giải quyết các vấn đề. Thêm giá trị Thêm những giá trị có thể quy thành tiền. Điểm mạnh này sẽ khiến bạn hoàn toàn tách biệt với các ứng viên khác. Hãy đưa ra những con số về việc bạn làm ra cho

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.