tailieunhanh - Đề thi tín dụng

Đây là đề thi môn tín dụng ngân hàng gửi đến các bạn độc giả tham khảo. | ĐỀ THI TÍN DỤNG SHB ĐÀ NẰNG Thời gian thi 4 2010 Câu 1 Cơ quan nào thực hiện đăng ký giao dịch đảm bảo bằng thế chấp bảo lãnh quyền sử dụng đất. a. Sở tài nguyên và môi trường trực thuộc UBND tỉnh thành phố phòng tài nguyên và môi trường trực thuộc UBND quận huyện. b. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất. c. Chỉ b đúng d. Cả a và b đúng. Câu 2 Đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ờ thu nhập thấp nhà cho sinh viê thuê a. Chỉ có những dự án có tổng số vốn đầu tư trên 15 tỷ đồng mới cần có giấy phép xây dựng b. Chỉ có những dự án có tổng số vốn đầu tư trên 30 tỷ đồng mới cần có giấy phép xây dựng. c. Không cần xin giấy phép xây dựng d. Đáp án khác. Câu 3 Một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên hộ gia đình Ồng Nguyễn Văn X 42 tuổi. Ông Nguyễn Văn X có vợ là bà Y 40 tuổi con gái là A 16 tuổi côn trai là B 8 tuổi. Ông X có nhu cầu vay vốn SHB khi đi đăng ký hợp đồng thế chấp thì cần những ai ký. a. Mình Ông Nguyễn Văn X b. Mình Ông Nguyễn Văn X và bà Y. c. Ông X bà Y con gái A d. Ông X bà Y con gái A và con trai B. Câu 4 Cty TNHH 2 thành viên z có ông A là giám đốc đồng thời là đại diện theo pháp luật đang bị bắt giữ để điều tra án kinh tế. Ông B là thành viên còn lại không có giấy ủy quyền của ông A thì có thể đại diện cho công ty z ký kết khế ước nhận nợ tại SHB. Nen là cán bộ HTTD tại SHB bạn a. Không chấp nhân chử ký của ông B và yêu cầu cán bộ tín dụng phải lấy chử ký của ông A. b. Chấp nhận khế ước có chữ ký ông B c. Chấp nhận khế ước có chữ ký ông A với Đk Công ty TNHH z phải chuyển đổi thành công ty TNHH 1 TV do ông B làm chủ sở hữu. d. Đáp án khác. Câu 5 Chủ công ty nhà nước là a. Nhà nước b. Chính phủ c. Tổng công ty bộ ngành chủ quản d. Cả 3 đều đúng Câu 6 Theo bạn chức n g của cán bộ HTTD là gì a. Hỗ trợ kinh doanh bộ phận quan hệ khách hàng b. Hỗ trợ bộ phận thẩm định kiểm soát rủi ro tín dụng c. Theo dõi hoạt động của hai bộ phận trên. d. Đáp án khác Câu 7 Giá tộ quyền sử dụng đất trong giao dịch đảm bảo được xác định như thế nào GiangBLOG www. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.