tailieunhanh - Những vấn đề chung về nghiệp vụ chiết khấu

Tham khảo bài thuyết trình 'những vấn đề chung về nghiệp vụ chiết khấu', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | NGHI PV CHI TKH u . NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGHIỆP VỤ CHIẾT khấu 1. Khái niệm - Chiết khấu giấy tờ có giá là nghiệp vụ mua lại giấy tờ có giá từ người thụ hưởng trước khi đến hạn thanh toán. - Chiết khâu là loại hình tín dụng gián tiếp trong đó ngân hàng sẽ trả trước cho các giấy tờ có giá khi chưa đên hạn với điều kiện người xin chiết khấu phải chuyển nhượng quyền sở hữu giấy tờ có giá đó cho ngân hàng. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGHIỆP VỤ CHIẾT khấu obtWB ĩ 2. Ý nghĩa Người xin chiết khấu Chuyển đổi giấy tờ có giá thành tiền một cách nhanh nhất. Ngân hàng chiết khấu - Mang lại thu nhập cho ngân hàng. - Tăng dự trữ thứ cấp của ngân .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.