tailieunhanh - Làm sao động viên người chủ doanh nghiệp?

Động viên, khuyến khích, xây dựng động lực làm việc là chủ đề được đề cập đến nhiều trong các tài liệu về quản trị nguồn nhân lực, cả lý thuyết và thực hành. Bài viết trên SAGA với nội dung này cũng rất phong phú. Khi nhắc tới động viên và động lực làm việc, gần như ngay lập tức, hình ảnh "nhân vật chính" hiện lên là tập thể người lao động. Các lý thuyết và bài viết phổ biến kết thúc bằng đề xuất hay khuyến nghị với người quản lý và/hoặc người chủ doanh nghiệp các. | Làm sao động viên người chủ doanh nghiệp Động viên khuyến khích xây dựng động lực làm việc là chủ đề được đề cập đến nhiều trong các tài liệu về quản trị nguồn nhân lực cả lý thuyết và thực hành. Bài viết trên SAGA với nội dung này cũng rất phong phú. Khi nhắc tới động viên và động lực làm việc gần như ngay lập tức hình ảnh nhân vật chính hiện lên là tập thể người lao động. Các lý thuyết và bài viết phổ biến kết thúc bằng đề xuất hay khuyến nghị với người quản lý và hoặc người chủ doanh nghiệp các giải pháp hiệu quả nhất để xây dựng động lực làm việc tích cực với đội ngũ nhân viên. Tính công bằng nổi bật trong các giải pháp công bằng thông tin công bằng trách nhiệm công bằng công việc công bằng quyền lợi. Trên hành trình tìm kiếm sự công bằng dường như tồn tại một sự không công bằng. Rất hiếm thấy trên SAGA thì chưa thấy bài viết hay ý kiến bàn tới việc động viên phát triển động lực làm việc của những người chủ doanh nghiệp. Với khu vực kinh tế tư nhân thành phần năng động và đang tăng tưởng mạnh mẽ trong nền kinh tế Việt Nam không khó nhận ra một mô hình đồng nhất người chủ sở hữu trực tiếp điều hành và quản lý doanh nghiệp. Với một doanh nghiệp mới ra đời cảnh một hay nhiều ông chủ cùng lúc là giám đốc điều hành nhân viên marketing nhân viên giao nhận nhân viên bán hàng tiếp tân trực điện thoại bảo vệ tài xế. không hề hiếm. Rõ ràng lực lượng lao động của doanh nghiệp không thể bỏ qua loại nhân viên đặc biệt này. SAGA cổ vũ tinh thần khởi nghiệp lại càng không nên quên. Tạo động lực làm việc cho những người sáng lập doanh nghiệp có thể không thật cần thiết. Nhưng dù có quyết tâm và máu kinh doanh tới đâu chủ sở hữu một doanh nghiệp trước tiên là một cá nhân có cảm xúc và tâm trạng như bao người khác. Quyết định khởi nghiệp kinh doanh không phải câu thần chú tạo ra một cỗ máy làm việc. Người chịu nhiều áp lực nhất Khi chia sẻ ý định biến ý tưởng kinh doanh thành hiện thực người trình bày thường nhận được sự cổ vũ và khích lệ kiểu như mình ủng hộ bạn sẽ thành công .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.