tailieunhanh - Đề trắc nghiệm tin học B (Mã đề 148)

Gỉa sử có 2 bảng A và B có quan hệ 1- N với nhau, nếu muốn xóa một mẩu tin trong bảng A (bảng 1) thi Access cũng tự động xóa mẩu tin liên quan trong bảng B ( bảng nhiều). trong liên kết ( relationship) của 2 bảng máy ta chọn. | Chương 20 Ký sự bắt ma Bước ra khỏi phòng của Hội sinh viên Sảnh chỉ muốn khóc to lên một hồi. Tuy bằng chứng đã rõ ràng nhưng Sảnh vẫn không thể tin Hinh thật sự có trục trặc về thần kinh. Bao năm nay chưa từng thấy khổ sở thế này. Hồi nọ được tin Hinh phải nằm

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.