tailieunhanh - Tập đọc - TIẾNG ĐÀN BA-LA-LAI-CA TRÊN SÔNG ĐÀ

1/Đọc trôi chảy, lưu loát bài thơ. Đọc đúng các từ ngữ, câu, đoạn văn. Biết ngắt nghỉ hơi đúng nhịp của thể thơ tự do. - Biết đọc diễn cảm bài thơ thể hiện niềm xúc động của tác giả khi lắng nghe tiếng đàn trong đêm trăng, ngắm sự kì vĩ của công trình thuỷ điện trên sông Đà, mơ tưởng lãng mạn về một tương lai tốt đẹp khi công trình hoàn thành. 2/ Hiểu nội dung bài thơ: Ca ngợi vẻ đẹp kì vĩ của công trình: sức mạnh của những người đang chế ngự, chinh phục dòng. | TIẾNG ĐÀN BA-LA-LAI-CA TRÊN SÔNG ĐÀ I. Mục tiêu nhiệm vụ 1 Đọc trôi chảy lưu loát bài thơ. Đọc đúng các từ ngữ câu đoạn văn. Biết ngắt nghỉ hơi đúng nhịp của thể thơ tự do. - Biết đọc diễn cảm bài thơ thể hiện niềm xúc động của tác giả khi lắng nghe tiếng đàn trong đêm trăng ngắm sự kì vĩ của công trình thuỷ điện trên sông Đà mơ tưởng lãng mạn về một tương lai tốt đẹp khi công trình hoàn thành. 2 Hiểu nội dung bài thơ Ca ngợi vẻ đẹp kì vĩ của công trình sức mạnh của những người đang chế ngự chinh phục dòng sông khiến nó tạo dòng điện phục vụ con người. - Hiểu sự gắn bó hoà quyện giữa con người và thiên nhiên trong bài thơ. - Học thuộc lòng bài thơ. II. Đồ dùng dạy học - Bảng phụ viết sẵn các câu thơ đoạn thơ cần hướng dẫn. - Tranh ảnh giới thiệu công trình thuỷ điện Hoà Bình. III. Các hoạt động dạy- học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1. Kiểm tra 4 2. Bài mới Hoạt động 1 Giới thiệu bài. 1 Hoạt động 2 Luyện đọc. 10-11 a GV đọc bài. - Cần đọc cả bài với giọng xúc động. b Cho HS đọc khổ nối tiếp. - Cho HS luyện đọc ba-la-lai-ca lấp loáng. c Cho HS đọc cả bài thơ trước lớp. d GV đọc diễn cảm bài thơ. Hoạt đông 3 Tìm hiểu bài. 8-9 - 1 HS đọc to cả lớp đọc thầm. - Cho HS đọc lại bài thơ. 7 - Cho HS trả lời các câu hỏi. Hoạt đông 4 Đọc diễn cảm và học thuộc lòng. - GV đọc diễn cảm bài thơ 1 lần. - HS lắng nghe. - GV chép môt khổ thơ cần luyện đọc lên - HS luyện đọc khổ bảng. thơ bài thơ. - GV đọc mẫu. - HS thi đọc từng - Cho HS thi đọc thuộc lòng. khổ. - 2 HS thi đọc .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.