tailieunhanh - CHỦ ĐỀ - TẾT VÀ MÙA XUÂN

- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm đặc trưng của một số trò chơi dân gian dành cho trẻ em thường diễn ra trong các dịp Xuân về. - Biết có nhiều loại trò chơi dân gian dành cho trẻ em. - Rèn luyện khả năng chú ý và ghi nhớ có chủ định. - Phát triển khả năng nhanh nhẹn khi chơi các trò chơi. - Làm giàu vốn từ của trẻ về các loại trò chơi dân gian. | PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TAO TX CAM RANH Giáo viên Đào Thị Minh Châm ĐỌ tuOi Máu giáo Bê 3 - 4 tuOi NAM HOC 2009 - 2010 THỜI GIAN 3 TUAN 18 01 2010 - 05 02 2010 I. Mục DÍCH- YEU CAU c 5. Kien thức - Trẻ biết ten gọi đặc điểm đặc trưng cua một sò trò chơi dân gian danh chò trẻ ẻm thương diẻn ra trọng cac dịp Xuan vẻ. - Biết cò nhiẻu lọại trò chơi dan gian danh chò trẻ ẻm. CT. Ky nang - Rẻn luyẻn kha nang chu ý va ghi nhơ cò chu định. - Phát triền kha nang nhanh nhẻn khi chơi cac trò chơi. - Lam giàu vòn tư cua trẻ vẻ cac lòai trò chơi dan gian. c 5. Giáo dục - Giaò duc trẻ yẻu quý những trò chơi dân gian của dân tộc Việt Nam. II. CHUẨN BỊ - Giaò an điẻn tử vơi 1 sò hình anh phim tư liẻu vẻ 1 sò trò chơi dan gian trẻ ẻm. - Khăn để chơi Bịt mat bat de III. TIẾN. NÔI DUNG THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA CỘ HOAT ĐỘNG CỦA TRẺ Dự KIÊN TÌNH HUONG MỘẠĨ ỪỘNG1 3 - 4 phut - Co trong vai Co Mùa Xuan đến tro chuyện với trế. Giới thiệu với trế vế mùa Xuan. Hoi trế đa đước ba mệ cho - Trẻ lang nghẻ và trả lời câu hoi cu à co.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    18    1    04-08-2021