tailieunhanh - Tập đọc - THƯ GỬI CÁC HỌC SINH

1/ Đọc trôi chảy bức thư. - Đọc đúng các từ ngữ: câu, đoạn, bài. - Biết đọc thư của Bác với giọng thân ái: xúc động, đầy hy vọng tin tưởng. 2/ Hiểu các từ ngữ trong bài: Tám mươi năm giời nô lệ, cơ đồ, hoàn cầu, kiến thiết, cường quốc năm châu. - Hiểu nội dung bức thư: Bác Hồ rất tin tưởng, hy vọng vào học sinh Việt Nam, những người sẽ kế tục xứng đáng sự nghiệp của cha ông để xây dựng thành công nước Việt Nam mới. 3/ Học thuộc lòng đoạn thơ. . | Tập. đọc THƯ GỬI CÁC HỌC SINH I. Mục tiêu nhiệm vụ 1 Đọc trôi chảy bức thư. - Đọc đúng các từ ngữ câu đoạn bài. - Biết đọc thư của Bác với giọng thân ái xúc động đầy hy vọng tin tưởng. 2 Hiểu các từ ngữ trong bài Tám mươi năm giời nô lệ cơ đồ hoàn cầu kiến thiết cường quốc năm châu. - Hiểu nội dung bức thư Bác Hồ rất tin tưởng hy vọng vào học sinh Việt Nam những người sẽ kế tục xứng đáng sự nghiệp của cha ông để xây dựng thành công nước Việt Nam mới. 3 Học thuộc lòng đoạn thơ. II. Đồ dùng dạy- học - Tranh minh họa bài TĐ sgk - Bảng phụ viết sẵn đoạn thơ HS cần học thuộc lòng. III. Các hoạt động dạy học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1. Ổn định 2. Kiểm tra 3. Hoat đông 1 Giới thiệu bài 5 chủ điểm- Gthiệu bài Thư gửi các học sinh . Hoat đông 2 Hướng dẫn luyện đọc. Mục tiêu Đọc đúng các từ tưởng tượng sung sướng tựu trường nghĩ sao kiến thức. - GV đọc 1 lượt hoặc HS khá đọc . - Lần 1 - HS đọc đoạn nối tiếp 3 đoan. - Lần 2 - HS đọc-giải nghĩa từ trong SGK. - Lần 3 Hướng dẫn HS đọc cả bài GV hỏi cách đọc . Hoạt đông 3 Tìm hiểu bài. Mục tiêu HS biết TLCH hiểu nôi dung. Đoạn 1 HS đọc. Cả lớp đọc thầm. - Ngày khai trường tháng 9 năm 1945 có gì đặc biệt so với những ngày khai trường khác - Là ngày khai trường đầu tiên của nước VN Dân chủ công hòa sau khi nước ta giành được đôc lập sau 80 năm nô lệ cho thực dân Pháp. Đoạn 2 - Sau Cách mạng tháng Tám nhiệm vụ của - Xây dựng lại cơ đồ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.