tailieunhanh - Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa chuyển quyền sở hữu nhưng thay đổi cơ quan đăng ký ( chuyển đến )

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê: Đường thủy nội địa. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 01 ngày Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí đăng ký và cấp Giấy chứng 1. nhận đăng ký phương tiện. | Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa chuyển quyền sở hữu nhưng thay đổi cơ quan đăng ký chuyển đến Thông tin Lĩnh vực thống kê Đường thủy nội địa Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang. Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 01 ngày Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu câu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí đăng ký và cấp Giấy chứng 1. nhận đăng ký phương tiện thủy nội đồng PT địa Thông tư số 47 2005 TT-BTC ng. Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Cá nhân tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Hướng dẫn tiếp nhận thẩm 2. định hồ sơ cập nhật sổ đăng ký lưu trữ hồ sơ . In trình ký Giấy chứng nhận đăng ký Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân tổ chức 3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện - Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa - Hai ảnh khổ 10 x 15 chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái 1. nổi - Hồ sơ đăng ký phương tiện còn dấu niêm phong của cơ quan đăng ký phương tiện cũ - Hoá đơn nộp lệ phí trước bạ Giấy tờ xuất trình để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra - Hợp đồng mua bán phương tiện hoặc quyết định điều chuyển phương tiện của cơ quan có thẩm quyền - Trường hợp chủ phương tiện là tổ chức cá nhân nước ngoài đứng tên đăng 2. ký lại phương tiện thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh được phép hoạt động và có trụ sở tại Việt Nam hoặc giấy tờ chứng minh được phép cư trú tại Việt Nam - Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện Số bộ hồ sơ .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.