tailieunhanh - MỘT SỐ YẾU TỐ ĐỘNG VIÊN NHÂN VIÊN QUẢN LÝ BẬC TRUNG & BẬC CAO

Đã có lúc, người ta xem nhân viên như là một loại hàng hoá hay dịch vụ mà ở đó người lao động bán sức lao động cho công ty. Tuy nhiên, quan điểm này có lẽ đã được thay đổi trên thế giới từ rất sớm, nghiên cứu của Elton Mayo (1924 – 1932) (Dickson, 1973) đã chỉ ra rằng người lao động không chỉ được động viên bởi yếu tố tiền bạc (thu nhập hay tiền công) trả cho sức lao động mà hành xử (hoạt động) của nhân viên còn có mối quan hệ với thái độ. | CÁC YẾU TỐ ĐỘNG VIÊN NHÂN VIÊN QUẢN LÝ BẬC TRUNG BẬC CAO NGHIÊN CỨU TRONG SINH VIÊN CAO HỌC MBA5 CỰU SINH VIÊN ĐH NGOẠI THUƠNG K32 PHẦN I GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU Giới thiệu về động viên Đã có lúc người ta xem nhân viên như là một loại hàng hoá hay dịch vụ mà ở đó người lao động bán sức lao động cho công ty. Tuy nhiên quan r điểm này có lẽ đã được thay đổi trên thế giới từ rất sớm nghiên cứu của Elton Mayo 1924 - 1932 Dickson 1973 đã chỉ ra rằng người lao động không chỉ được động viên bởi yếu tố tiền bạc thu nhập hay tiền công trả cho sức lao động mà hành xử hoạt động của nhân viên còn có mối quan hệ với thái độ đóng góp attitude của họ - đó chính là động viên nhân viên. Ngày nay bất cứ một nhân viên nhân sự nào cũng biết rằng đối với các nhà quản trị một trong những ưu tiên hàng đầu của công việc quản trị nhân sự của họ và khám phá nhu cầu của nhân viên và động viên nhân viên làm việc. Khái niệm động viên . Động viên là một tiến trình thuộc về tâm lý nhằm đưa đến .y- những chỉ dẫn và mục đích hành vi Kreitner 1995 một T 0 khuynh hướng hành vi có mục đích để đạt được những nhu cầu chưa được thỏa mãn Buford Bedeian Lindner 1995 một định hướng từ bên trong để thỏa mãn nhu cầu chưa thỏa mãn Higgins 1994 và sự sẵn lòng để đạt được Bedeian 1993 . Nghiên cứu này chỉ đề cập đến hoạt động động viên với những khả năng năng lực nhằm hướng cá nhân nhân viên đến mục tiêu của doanh nghiệp hoặc tổ chức. Tại sao các nhà quản trị cần động viên nhân viên Câu trả lời là sự tồn tại Smith 1994 . Động viên nhân viên gúp doanh nghiệp có thể tồn tại trước nhu cầu của thời đại là sự thay đổi chỗ làm nhanh chóng của nhân viên. Động viên cũng giúp tổ chức nâng cao năng suất lao động. Vì vậy các nhà quản trị cần hiểu rõ động viên để có thể hoạt động một cách có hiệu quả. Chúng ta cũng dễ dàng thừa nhận rằng động viên là một trong những chức năng phức tạp nhất của nhà quản trị thuộc về con người Tại Việt Nam mặc dù các nhà quản trị nhân sự đều thống nhất về vai trò quan trọng của động viên tuy .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.