tailieunhanh - Tập đọc - NGHÌN NĂM VĂN HIẾN

- Biết đọc một văn bản có bảng thống kế giới thiệu truyện thống văn học Việt Nam, đọc rõ ràng, rành mạch với giọng đọc tự hào. - Hiểu nội dung bài: Việt Nam có truyền thống khoa cử lâu đời. Đó là bằng chứng về nền văn hóa lâu đời của nước ta. | . NGHÌN NÂM VÂN HIẾN I. Mục tiêu nhiêm vụ - Biết đọc một văn bản có bảng thống kế giới thiêu truyện thống văn học Việt Nam đọc rõ ràng rành mạch với giọng đọc tự hào. - Hiếu nội dung bài Việt Nam có truyền thống khoa cử lâu đời. Đó là bằng chứng về nền văn hóa lâu đời của nước ta. II. Đồ dùng học tập III. Các hoạt động dạy học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1. Ổn định 2. Kiểm tra Quang cảnh làng mạc ngày mùa . - Em hãy kể tên những sự vật trong bài có màu vàng và từ chỉ màu đỏ. - Vì sao có thể nói bài văn thể hiện tình yêu tha thiết của tác giả đối với quê hương - GV nhận xét đánh giá. 3. Bài mới Hoạt đông 1 Giới thiệu bài Nghìn năm văn hiến . Hoạt đông 2 Luyện đọc Mục tiêu HS đọc nối tiếp từng đoạn đọc đúng đọc hay diễn cảm. Cách tiến hành a GV đọc bài - HS lắng nghe. - HS đọc nối tiếp 3 đoạn. - HS đọc nối tiếp. b Hướng dẫn HS luyện đọc trên từng đoạn và đọc từ ngữ dễ đọc sai Quốc Tử Giám Trạng Nguyên. c Hướng dẫn HS đọc cả bài. - 2 HS - HS đọc chú giải SGK. - 3 HS lần lượt giải nghĩa từ. d GV đọc diễn cảm toàn bài. Hoạt đông 3 Tìm hiểu bài. Mục tiêu Giúp HS hiểu được Việt Nam có truyền thống khoa cử lâu đời. Cách tiến hành a Đọc và tìm hiểu nôi dung đoạn 1. - HS .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.