tailieunhanh - Các phương pháp tuyển chọn nhân sự

Hiện nay có ba phương pháp tuyển chọn nhân sự được các chuyên gia sử dụng thường xuyên, là (1) Nghiên cứu, kiểm tra nền tảng học vấn, kinh nghiệm và các lời/thư giới thiệu; (2) Cho làm bài kiểm tra, sát hạch; (3) Phỏng vấn. Trong phương pháp phỏng vấn lại có hai phương pháp khác nhau là phỏng vấn bằng các câu hỏi tùy ý (còn gọi là phỏng vấn gián tiếp) và phỏng vấn dựa trên cấu trúc hệ thống câu hỏi (còn gọi là phỏng vấn trực tiếp). 1. Nghiên cứu, kiểm tra nền tảng học. | Các phương pháp tuyển chọn nhân sự Hiện nay có ba phương pháp tuyển chọn nhân sự được các chuyên gia sử dụng thường xuyên là 1 Nghiên cứu kiểm tra nền tảng học vấn kinh nghiệm và các lời thư giới thiệu 2 Cho làm bài kiểm tra sát hạch 3 Phỏng vấn. Trong phương pháp phỏng vấn lại có hai phương pháp khác nhau là phỏng vấn bằng các câu hỏi tùy ý còn gọi là phỏng vấn gián tiếp và phỏng vấn dựa trên cấu trúc hệ thống câu hỏi còn gọi là phỏng vấn trực tiếp . 1. Nghiên cứu kiểm tra nền tảng học vấn kinh nghiệm và các lời giới thiệu Việc nghiên cứu kiểm tra này thường được áp dụng bao quát từ kiến thức bằng cấp kinh nghiệm trong quá trình làm việc trước đây cũng như kiểm tra độ chính xác của các lời giới thiệu sơ yếu lý lịch của ứng viên. Nếu cẩn thận hơn đặc biệt là khi tuyển dụng vào vị trí trọng yếu hoặc nhạy cảm các công ty còn lấy ý kiến của công an xem ứng viên có phạm tội không hoặc điều tra gián tiếp thông qua trò chuyện với đồng nghiệp cũ láng giềng của ứng viên. Mục đích của việc này là để kiểm chứng những thông tin mà ứng viên cung cấp cho nhà tuyển dụng và phát hiện kịp thời nếu có trường hợp gian dối khai man. 2. Cho làm bài kiểm tra sát hạch Các bài kiểm tra được phân thành bốn loại để đánh giá khả năng nhận thức sức khỏe tính cách sở thích hoặc thành tựu của ứng viên Kiểm tra khả năng nhận thức bao gồm các bài kiểm tra tổng quát về mức độ thông minh thái độ ứng xử theo tình huống khả năng lý luận trí nhớ và khả năng tính toán sắp xếp. Nếu công việc đòi hỏi khả năng tư duy sắc bén ví dụ chuyên viên tư vấn quản lý thì loại hình kiểm tra này giúp đánh giá khá chính xác khả năng làm việc trong tương lai của ứng viên. Kiểm tra sức khỏe bao gồm kiểm tra sức mạnh cơ bắp độ dẻo dai tim mạch khả năng giữ thăng bằng khả năng phối hợp phản xạ sự khéo léo. Đây là các nội dung kiểm tra khi tuyển công an nhân viên cứu hỏa thủy thủ. Kiểm tra thành tựu để biết ứng viên đã học hỏi thu thập được những gì từ trường học hoặc công việc. Các chứng nhận bằng cấp đánh giá giấy khen

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.