tailieunhanh - Bạn biết gì về chiến lược tuyển dụng "Bốc cả nhóm"? P.1

Trên thương trường, để mở rộng và phát triển kinh doanh sang thị trường mới, các doanh nghiệp thường chọn cách sáp nhập hoặc liên kết với các công ty khác. Tuy nhiên, chiến lược này thường ẩn chứa nhiều nguy cơ, rủi ro và tỷ lệ thành công lại rất hạn chế. Tất nhiên, họ cũng có thể xây dựng từ đầu bằng cách tuyển dụng nhân viên mới, nhưng quá trình này lại diễn ra chậm chạp so với việc mua lại hoặc sáp nhập doanh nghiệp. Thật khó mà đảm bảo chắc chắn việc ”lính mới” có. | Bạn biết gì về chiến lược tuyển dụng Bốc cả nhóm Trên thương trường để mở rộng và phát triển kinh doanh sang thị trường mới các doanh nghiệp thường chọn cách sáp nhập hoặc liên kết với các công ty khác. Tuy nhiên chiến lược này thường ẩn chứa nhiều nguy cơ rủi ro và tỷ lệ thành công lại rất hạn chế. Tất nhiên họ cũng có thể xây dựng từ đầu bằng cách tuyển dụng nhân viên mới nhưng quá trình này lại diễn ra chậm chạp so với việc mua lại hoặc sáp nhập doanh nghiệp. Thật khó mà đảm bảo chắc chắn việc lính mới có thể hợp tác nhịp nhàng hiệu quả với lính cũ trong công việc hàng ngày. Trên thực tế các doanh nghiệp vẫn có thể sử dụng những phương án khác mà một trong số đó là chiến lược Bốc cả nhóm - nói một cách nôm na là nang tay trên toàn bộ nhân sự trong nhóm chuyên trách từ cùng một công ty những người đã từng phối hợp ăn ý với nhau và có thể nhanh chóng thích nghi môi trường mới. Chiến lược này được áp dụng đầu tiên tại Mỹ vào năm 1946 bởi Thornton - Đại tá không lực Hoa Kỳ người đã kéo chín thành viên trong đội quản trị dữ liệu thành công nhất của lực lượng không quân đến làm việc cho Ford Motor. Tại đây nhóm của Thornton đã tạo nên những thành công rực rỡ trong kinh doanh chẳng kém gì những chiến tích thời quân ngũ. Sau sự kiện này chiến lược tuyển dụng nhân sự Bốc cả nhóm trở thành một phương pháp quản trị thời hiện đại. Ngày nay chiến lược Bốc cả nhóm được áp dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp dịch vụ như luật quảng cáo ngân hàng đầu tư tư vấn quản trị tổng hợp và thậm chí cả trong y học. Chiến lược này có thể giúp công ty tăng năng lực cạnh tranh nhanh mà không phải lo lắng về việc mua lại cổ phần hay đối mặt với các thách thức mang tính xã hội khi tuyển dụng nhóm nhân viên chuyên trách từ nhiều nguồn khác nhau. Những ưu thế có được như lòng tin từ các mối quan hệ đã tồn tại lâu dài sẽ giúp cho nhóm hòa nhập nhanh hơn trong môi trường mới. Ví dụ nhóm cấy ghép mô được Lahey Clinic tuyển dụng từ trung tâm Beth Israel Deaconess Medical vào tháng 06 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.