tailieunhanh - Tập làm văn - LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI - Quan sát và chọn lọc chi tiết

- Nhận biết được những chi tiết miêu tả tiêu biểu, đặc sắc về hình dáng và hoạt động của nhân vật qua những bài văn mẫu. Từ đó hiểu khi quan sát, khi viết một bài tả người, phải biết chọn lọc để đưa vào bài những chi tiết tiêu biểu, nổi bật, gây ấn tượng. - Biết thực hành, vận dụng hiểu biết đã có để quan sát và ghi lại kết quả quan sát ngoại hình của một người thường gặp. . | Tập . .làm văn LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI Quan sát và chọn lọc chi tiết I. Mục tiêu nhiệm vụ - Nhận biết được những chi tiết miêu tả tiêu biểu đặc sắc về hình dáng và hoạt động của nhân vật qua những bài văn mẫu. Từ đó hiểu khi quan sát khi viết một bài tả người phải biết chọn lọc để đưa vào bài những chi tiết tiêu biểu nổi bật gây ấn tượng. - Biết thực hành vận dụng hiểu biết đã có để quan sát và ghi lại kết quả quan sát ngoại hình của một người thường gặp. II. Đồ dùng dạy học - Bảng phụ ghi lại đặc điểm ngoại hình của người bà trong bài Bà tôi. - Phiếu ghi đoạn văn Người thợ rèn để HS làm BT. III. Các hoạt động dạy- học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1. Kiểm tra 4 2. Bài mới Hoạt động 1 Giới thiệu bài. 1 Hoạt động 2 Luyện tập. 28-29 a Hướng dẫn HS làm BT 1. - Cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc. - Cho HS làm bài trình bày kết quả bài làm. - GV nhận xét chốt lại. b Hướng dẫn HS làm BT 2. - HS làm bài cá nhân. Cách tiến hành như ở BT 1 c Hướng dẫn HS làm BT 3 BT về nhà - Cho HS đọc yêu cầu BT. - GV nhắc lại yêu cầu. Quan sát một người em thường gặp và ghi lại những điều quan sát được. 3. Củng cố dặn dò 2 - GV nhận xét tiết học. - Yêu cầu HS về nhà làm BT 3. - Chuẩn bị bài tiếp Rút kinh nghiệm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.