tailieunhanh - Đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã Thông tin Lĩnh

Tham khảo tài liệu 'đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thông tin lĩnh', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã liên hiệp hợp tác xã Thông tin Lĩnh vực thống kê Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Đăng ký kinh doanh Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí Đăng ký kinh doanh đồng Quyết định số 83 2000 QĐ-BTC. Quyết định số 95 2001 QĐ-BTC. Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Công dân đến tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế Hoạch và 1. Đầu tư để được hướng dẫn hồ sơ đăng ký kinh doanh và nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh. Công dân thực hiện đầy đủ yêu cầu của hồ sơ đăng ký kinh 2. doanh. 3. 4. 5. 6. Tên bước Mô tả bước Công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế Hoạch và Đầu tư. Chuyên viên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ hợp lệ rồi viết phiếu hẹn. Chuyên viên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đánh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và trình lãnh đạo ký. Đến ngày hẹn công dân đến nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đăng ký kinh doanh lập theo mẫu

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.