tailieunhanh - Đăng ký kinh doanh hợp tác xã chia, tách.

Tham khảo tài liệu 'đăng ký kinh doanh hợp tác xã chia, tách.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đăng ký kinh doanh hợp tác xã chia tách. Thông tin Lĩnh vực thống kê Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện. Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã đồng. Quyết định số 68 2007 QĐ-UBND. Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Hợp tác xã đến nhận đơn đăng ký kinh doanh tại Phòng Tài 1. chính Kế hoạch cấp huyện điền thông tin xong sau đó nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại phòng Tài chính kế hoạch. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Xem xét tính hợp lệ hồ sơ hướng dẫn bổ sung nếu cần Tiếp nhận và ghi giấy biên nhận hẹn ngày trả kết quả cho hợp 2. tác xã và thu lệ phí đúng theo quy định. Lập thủ tục chuyển hồ sơ trình Lãnh đạo Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện ký. Sau đó trả kết quả lại cho hợp tác xã. 3. Tên bước Mô tả bước Tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đăng ký kinh doanh lập theo mẫu 2. Điều lệ hợp tác xã. 3. Danh sách số lượng xã viên 4. Danh sách Ban Quản trị Danh sách Ban kiểm soát hợp tác xã hoặc danh sách hợp tác xã thành viên Hội đồng quản trị đối với liên hiệp hợp tác .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.