tailieunhanh - Đăng ký khai tử cho trẻ chết sơ sinh.

Tham khảo tài liệu 'đăng ký khai tử cho trẻ chết sơ sinh.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Dang ky khai tu cho tre chet so sinh. Thong tin Linh vuc thong ke Hanh chinh tu phap Co quan co tham quyen quyet dinh Uy ban nhan dan cap xa Co quan truc tiep thuc hien TTHC Uy ban nhan dan cap xa Co quan phöi hop neu co Ban nhan dan ap. Co so Y te. Cach thüc thuc hien Tru so co quan hanh chinh Thoi han giai quyet 01 ngay lam viec. Döi tuong thuc hien Ca nhan TTHC yeu cau tra phi le phi Khong Ket qua cüa viec thuc hien TTHC Ban nhan dan ap. Co so Y te. Các bước Tên bước Mô tả bước Trẻ em sinh ra sống được từ 24 giờ trở lên rồi mới chết cũng phải đăng ký khai tử tại Ủy dân nhân dân cấp xã. 1. Nếu cha mẹ không đi khai sinh thì cán bộ Tư pháp hộ tịch tự xác định nội dung để ghi vào Sổ đăng ký khai sinh. Trong cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh phải ghi rõ Trẻ chết sơ sinh . Người đi đăng ký khai sinh phải nộp hồ sơ tại Ủy dân nhân dân 2. A . . cấp xã theo mâu quy định. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Giấy báo tử do Giám đốc bệnh viện hoặc người phụ trách cơ sở y tế cấp. Số bộ hồ sơ 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.