tailieunhanh - Đăng ký khai thác thử tuyến vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định nội tỉnh, tỉnh liền kề mới mở

Tham khảo tài liệu 'đăng ký khai thác thử tuyến vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định nội tỉnh, tỉnh liền kề mới mở', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đăng ký khai thác thử tuyến vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định nội tỉnh tỉnh liền kề mới mở Thông tin Lĩnh vực thống kê Đường bộ Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 05 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Văn bản chấp thuận Cấp Phù hiệu sổ nhật trình chạy xe Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Tên bước Mô tả bước Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ viết Phiếu nhận hồ sơ hẹn ngày trả kết quả. Phòng Kế hoạch Vận tải Thẩm định hồ sơ trình ký văn bản 3. chấp thuận khai thác thử vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trả kết quả giải quyết thủ tục 4. . hành chính cho tổ chức doanh nghiệp Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Giấy đăng ký khai thác thử vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định Bản phô tô Đăng ký xe ô tô của những xe trong danh sách đăng ký tham gia 2. khai thác thử. Thành phần hồ sơ Bản phô tô Sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 3. phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của những xe trong danh sách đăng ký tham gia khai thác thử Số bộ hồ sơ 02 Tên mẫu đơn mẫu tờ khai Văn bản qui định Giấy đăng ký khai thác thử vận tải khách bằng ôtô theo tuyến cố định phụ lục 4 Quyết định số 16 2007 QĐ-BGTV. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Nội dung Văn bản qui định 1. Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh do cơ quan có Quyết định .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    83    0    05-12-2022
68    77    0    05-12-2022
21    84    0    05-12-2022
46    90    0    05-12-2022
299    90    1    05-12-2022
12    72    0    05-12-2022
225    83    0    05-12-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.